Pages för Mac: avsnitt

This article has been archived and is no longer updated by Apple.
avsnitt

Ett dokumentavsnitt är en del av ett ordbehandlingsdokument, till exempel ett kapitel. Du kan ge ett dokumentavsnitt en annan formatering än resten av dokumentet. Ett avsnitt kan till exempel ha en annan sidnumrering och andra bakgrundsbilder, sidhuvud och sidfötter och innehållsförteckningar.

Ett ordbehandlingsdokument är ett enda avsnitt om du inte specifikt lägger till fler avsnitt i det.

När du markerar en sida i sidminiatyrvyn (till vänster i Pages-fönstret) får alla sidor som hör till samma avsnitt en blå bakgrund.

Published Date: 2019-aug-16
Helpful?