Pages pro Mac: Oddíl

This article has been archived and is no longer updated by Apple.
Oddíl

Oddíl dokumentu je část dokumentu pro zpracování textu, například kapitola, ve které můžete použít jiné formátování než ve zbytku dokumentu. Oddíl může mít například vlastní číslování stránek, obrázky na pozadí, záhlaví a zápatí a obsah.

Dokument pro zpracování textu je tvořen jedním oddílem, pokud k němu nepřidáte další oddíly.

Když na panelu s miniaturami stránek (vlevo v okně Pages) vyberete některou stránku, na pozadí všech stránek v témže oddílu se objeví modré zvýraznění.

Published Date: 14.8.2019
Helpful?