Pages pre Mac: Control-kliknutie

This article has been archived and is no longer updated by Apple.
Control-kliknutie

Ak chcete otvoriť menu skratiek príkazov, možností a nastavení, stlačte na klávesnici kláves Control a kliknite na položku na obrazovke.

Published Date: 16.8.2019
Helpful?