Pages for Mac: Kontroll-klikk

This article has been archived and is no longer updated by Apple.
Kontroll-klikk

Trykk på Kontroll-tasten på tastaturet når du klikker på et objekt på skjermen, for å åpne en snarveismeny med kommandoer, alternativer og innstillinger.

Published Date: 15.aug.2019
Helpful?