Pages pro Mac: Kliknutí s klávesou Ctrl

This article has been archived and is no longer updated by Apple.
Kliknutí s klávesou Ctrl

Stiskněte klávesu Ctrl na klávesnici a zatímco ji držíte, klikněte na položku na obrazovce. Otevře se místní nabídka s příkazy, volbami a položkami nastavení.

Published Date: 14.8.2019
Helpful?