Pages för Mac: Anpassa verktygsfältet i Pages

Anpassa verktygsfältet i Pages

Med verktygsfältet överst i Pages-fönstret får du snabbt tillgång till många av de reglage du behöver när du arbetar i Pages. När du har upptäckt vilka reglage du använder mest kan du lägga till, ta bort och ändra ordningen på knapparna i verktygsfältet så att det passar ditt sätt att arbeta.

Menyraden överst på skärmen med menyerna Apple, Pages, Arkiv, Redigera, Infoga, Format, Ordna, Innehåll, Dela, Fönster och Hjälp. Nedanför menyraden visas ett öppet Pages-dokument med knappar i verktygsfältet överst för vy, zooma, lägga till sida, infoga, tabell, diagram, text, form, media och kommentar.

Pages har (precis som andra program) en menyrad ovanför Pages-fönstret, överst på skärmen. Vissa objekt i menyraden och knappar i verktygsfältet har samma namn (t.ex. Infoga och Format), men de ger inte tillgång till samma alternativ.

Göm eller visa verktygsfältet

 • Välj Göm verktygsfältet eller Visa verktygsfältet i menyn Innehåll överst på skärmen.

Lägga till, ta bort eller ändra ordningen på knappar i verktygsfältet

 1. Välj Innehåll > Anpassa verktygsfältet (från menyn Innehåll överst på skärmen, inte knappen Innehåll i verktygsfältet).

 2. Gör något av följande:

  • Lägg till eller ta bort objekt från verktygsfältet: Dra ett objekt till verktygsfältet om du vill lägga till det. Dra bort ett objekt från verktygsfältet om du vill ta bort det.

  • Ändra ordningen på objekt i verktygsfältet: Dra ett objekt om du vill ändra dess placering.

   Knapparna Format och Dokument flyttas tillsammans och det går inte att sära på dem.

  • Återställ verktygsfältet: Du återskapar verktygsfältet till den förvalda inställningen genom att dra knappuppsättningen längst ned i fönstret till verktygsfältet.

  • Ta bort knappnamn: Välj Endast symbol från popupmenyn längst ner i fönstret. Som förval visas knapparnas namn tillsammans med symbolerna.

 3. Klicka på Klar.

Publiceringsdatum: 2019-aug-16
Var detta till hjälp?