Pages for Mac: Tilpass Pages-verktøylinjen

Tilpass Pages-verktøylinjen

Verktøylinjen øverst i Pages-vinduet gir deg raskt tilgang til mange av kontrollene du trenger når du arbeider i Pages. Når du blir kjent med hvilke kontroller du bruker mest, kan du legge til, fjerne og omorganisere verktøylinjeknapper slik det passer deg best.

Menylinjen øverst på skjermen med menyene Apple, Pages, Arkiv, Rediger, Sett inn, Format, Ordne, Vis, Del, Vindu og Hjelp. Under menylinjen er det et åpent Pages-dokument med verktøylinjeknapper øverst for Vis, Zoom, Legg til side, Sett inn, Tabell, Diagram, Tekst, Figur, Medier og Kommentar.

Pages (som andre programmer) har en menylinje over Pages-vinduet, øverst på skjermen. Enkelte menylinjeobjekter og verktøylinjeknapper har samme navn (for eksempel Sett inn, Vis og Format), men de inneholder ikke alle de samme alternativene.

Vis eller skjul verktøylinjen

 • Velg Vis > Skjul verktøylinje eller Vis > Vis verktøylinje (fra Vis-menyen øverst på skjermen).

Legg til, fjern eller omorganiser verktøylinjeknapper

 1. Velg Vis > Tilpass verktøylinje (fra Vis-menyen øverst på skjermen, ikke Vis-knappen i verktøylinjen).

 2. Gjør ett av følgende:

  • Legg til eller fjern objekter fra verktøylinjen: Flytt et objekt til verktøylinjen for å legge det til. Flytt et objekt vekk fra verktøylinjen for å fjerne det.

  • Endre rekkefølgen på objekter i verktøylinjen: Flytt et objekt for å endre rekkefølgen.

   Knappene for format og dokument flyttes sammen og kan ikke skilles.

  • Nullstill verktøylinjen: Hvis du vil gjenopprette verktøylinjen til standardutvalget, flytter du knappesamlingen nederst i vinduet til verktøylinjen.

  • Fjern knappenavn: Velg Kun symbol fra lokalmenyen nederst i vinduet. Som standard vises knappene sammen med navn.

 3. Klikk på Ferdig.

Publiseringsdato: 21.jun.2019
Nyttig?