iTunes 12 for Windows: Importer musikk og video som allerede finnes på maskinen

Importer musikk og video som allerede finnes på maskinen

Hvis du har lyd- og videofiler på datamaskinen, kan du importere dem til iTunes slik at de vises i iTunes-biblioteket.

Hvis du vil overføre filer fra MusicMatch Jukebox eller Audible Manager til iPod, iPhone eller iPad, må du først importere dem i iTunes.

Legg til objekter fra datamaskinen iTunes-biblioteket

Gjør ett av følgende:

  • Flytt filen eller mappen fra skrivebordet til iTunes-vinduet.

    Hvis du legger til en mappe, legges alle lydfilene i mappen inn i biblioteket.

  • Velg Fil > Legg til i biblioteket i iTunes, finn filen eller mappen, og klikk på Åpne.

Standardinnstillingen i iTunes er at når du legger til et objekt i iTunes-biblioteket, legges en peker til filen i iTunes-mappen. Originalfilen blir liggende der den lå før du la til sangen i biblioteket. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du kopierer selve filene til iTunes-mappen i stedet for å legge inn pekere til dem, ser du Endre hvor iTunes-filene oppbevares. Hvis filen er en ubeskyttet WMA-fil og du har Windows Media Player Series 9 eller nyere installert, lager iTunes en kopi av filen og legger den til i iTunes-biblioteket. Den opprinnelige WMA-filen forblir uendret . Du kan ikke legge inn beskyttede WMA-filer eller beskyttede WMV-filer i iTunes.

Last Modified: 17.feb.2016
Helpful?

Additional Product Support Information