Hivatalos Apple-szervizek programja

A Hivatalos Apple-szervizek (AASP) programja olyan cégeknek szól, amelyek Apple-termékek jótálláson belüli és jótálláson túli javításával szeretnének foglalkozni. A programra jogosult cégek az Apple eredeti alkatrészeit, szerszámait, képzését, szervizelési útmutatóit, diagnosztikai eljárásait és erőforrásait használhatják a javítások elvégzéséhez.

Ki jelentkezhet?

Az olyan régiókban található vállalatok, szervezetek, valamint egyetemek és főiskolák jelentkezhetnek hivatalos Apple-szerviznek, ahol az Apple közvetlenül jelen van a szervizhálózatával.

Azok a hivatalos Apple-viszonteladók és vállalkozások jelentkezhetnek hivatalos Apple-szerviznek, amelyek olyan régiókban specializálódtak szervizelésre, ahol az Apple közvetlenül jelen van a szervizhálózatával.

Alkatrész-viszonteladók és -forgalmazók nem vehetnek részt a programban.

Mik a követelmények?

Céges követelmények

A Hivatalos szerviz státuszra jelentkező szervezeteknek megfelelő ideje működésben kell lenniük, és auditált pénzügyi beszámolókkal kell rendelkezniük, amelyeket megtekintésre biztosítani tudnak az Apple-nek. Hitelkeretre is szükség van, amelyről meg kell állapodni az Apple pénzügyi csapatával a megfelelő régióban. A szervezetnek üzleti tevékenységeinek részeként aktívan promotálnia kell az Apple márkát, valamint az AppleCare szervizelési és támogatási termékeket.

Működési követelmények

A hivatalos szervizeknek mindenkor meg kell felelniük az Apple minőségi elvárásainak, ami a szervizelési szinteket, a technikusok tanúsítását és az ügyfelek számára nyújtott szervizelések elérhetőségét illeti. A hivatalos szervizeknek negyedévente legalább 200 javítást el kell végezniük. Az Apple rendszeresen auditálja és ellenőrzi a hivatalos szervizeket, hogy a magas minőségi elvárások következetesen megvalósuljanak. Az Apple szerszámait, képzését, szervizelési útmutatóit és diagnosztikai eljárásait bizalmasan kell kezelni.

Üzlethelyiség

A szervezetnek ügyfelek által meglátogatható kereskedelmi üzlethelyiséggel és külön szervizszemélyzettel kell rendelkeznie egy könnyen megközelíthető helyen. Az üzlethelyiségnek magában kell foglalnia egy tiszta és dekoratív fogadóteret azon ügyfelek számára, akik befáradnak a szervizelés lebonyolításához, valamint egy biztonságos műhelyt a javításokhoz, az alkatrészek és a javításra beérkezett készülékek tárolásához. Lakossági cím nem fogadható el a hivatalos üzlethelyiség címeként.

Technikusi minősítés

A hivatalos szervizeknek Apple által minősített technikusokat kell alkalmazniuk az Apple-termékek javításához.

A negyedévenként minimálisan 200 javítást előíró követelmény megvalósításához a hivatalos szervizeknek legalább egy Apple által minősített technikust kell alkalmazniuk.

Az Apple-termékek javítására szóló minősítéshez vizsgákat kell letenni egy hivatalos online tesztközponton keresztül. A minősítéseket termékenként évente aktualizálni kell. A minősítővizsga díjai alól mentesülnek azok a vállalkozások, amelyek megkapták a Hivatalos Apple-szerviz minősítést.

Az Apple-minősítések előkészítő kurzusairól és vizsgáiról itt találhatók részletes információk.

Jelentkezés

Az e-maileket az aasp_application_euro@apple.com címre várjuk az alábbi információk megadásával:

 • Hivatalos cégnév (kereskedelmi név, ha ez alkalmazható), amely alatt a vállalkozás tevékenykedik
 • Vezérigazgató/tulajdonos
 • Üzlethelyiség címe(i) (megjegyzés: az Apple nem fogad el otthoni irodát és postafiókot)
 • Üzlethelyiség telefonszáma
 • A vállalkozás tartománynevét tartalmazó e-mail-cím
 • Vállalkozás webhelye
 • Korábbi tapasztalatok az Apple-lel mint szervizzel vagy viszonteladóval
 • Üzleti cél, beleértve az ügyfélszegmenst vagy -típust

Megjegyzések

 • Az Apple nem fogadja el a program követelményeinek nem megfelelő jelentkezéseket.
 • A program követelményeinek való megfelelés nem garantálja a programba való felvételt.
 • Az Apple fenntartja magának a jogot arra, hogy indoklás nélkül elutasítson jelentkezéseket.
 • Az Apple nem vesz figyelembe olyan jelentkezőt, aki az Apple védjegy alatt álló kifejezéseit használja cégneve vagy weboldala részeként, kivéve akkor, ha ez összhangban áll az Apple védjegyekre vonatkozó feltételeivel.

Itt további információt adunk az Apple által kínált szervizelési és javítási programokról.