Az alkalmazások áthelyezése és elrejtése Apple TV-n

A cikk bemutatja, hogyan helyezhetők át az alkalmazások az Apple TV-n, és hogyan állítható be, hogy mely alkalmazások jelenjenek meg. 

A Főképernyőn lévő alkalmazások áthelyezése

 1. Jelölje ki az áthelyezni kívánt alkalmazást.
 2. Tartsa lenyomva a Siri Remote vagy az Apple TV Remote1 érintőfelületét addig, amíg az alkalmazás rezegni nem kezd. Egyéb típusú távvezérlő használata esetén a Kiválasztás gombot tartsa lenyomva.
 3. Az alkalmazás áthelyezéséhez húzza el balra, jobbra, felfelé vagy lefelé az ujját a Siri Remote vagy az Apple TV Remote érintőfelületén1. Egyéb típusú távvezérlő használata esetén nyomja meg a Balra, Jobbra, Fel vagy Le gombot.
 4. Amikor végzett, nyomja meg az érintőfelületet vagy a Kiválasztás gombot.
 5. Ismételje meg a fenti lépéseket, ha más alkalmazásokat is át szeretne helyezni.

Mappák létrehozása

Az Apple TV 4K és a 4. generációs Apple TV lehetővé teszi mappák létrehozását. Tartsa lenyomva az érintőfelületet vagy a Kiválasztás gombot addig, amíg az alkalmazás rezegni nem kezd, majd kövesse az alábbi lépéseket:

 • Egy mappa gyors létrehozásához húzza az egyik alkalmazást egy másikra.
 • Ha egy adott alkalmazás alapján szeretne létrehozni egy új mappát, vagy ha át szeretné helyezni az egyik alkalmazást egy meglévő mappába, nyomja meg a Lejátszás/Szüneteltetés gombot, majd válassza ki a megfelelő műveletet. 
 • Ha ki szeretné venni az egyik alkalmazást a mappából, húzza ki belőle. 

Ha át szeretne nevezni egy mappát, jelölje ki, majd írja be a nevét a billentyűzet segítségével.

Alkalmazások törlése vagy elrejtése

Az Apple TV 4K és a 4. generációs Apple TV készülékről törölni lehet alkalmazásokat. A 2. és a 3. generációs Apple TV-n az alkalmazások elrejtésére van lehetőség. Jelölje ki az alkalmazást, és tartsa lenyomva az érintőfelületet vagy a Kiválasztás gombot addig, amíg az alkalmazás rezegni nem kezd. Ezután nyomja meg a Lejátszás/Szüneteltetés gombot, és válassza ki a Törlés vagy az Elrejtés lehetőséget. 

Ha vissza szeretne helyezni egy alkalmazást a Főképernyőre: 

 • Az Apple TV 4K vagy a 4. generációs Apple TV használata esetén nyissa meg az App Store-t, lépjen a Megvásárolt lapra, majd töltse le ismét az alkalmazást.
 • A 2. vagy 3. generációs Apple TV-n a Beállítások > Főmenü menüpontban fedheti fel az alkalmazásokat.

Arra is van lehetőség, hogy elrejtse a megvásárolt tartalmakat az App Store-ban – ilyen esetben nem láthatók alkalmazások a Megvásárolt oldalon. 

Ugyanolyan Főképernyő beállítása mindegyik Apple TV-n

Az Egy főképernyő funkció2 bekapcsolásával naprakészen tarthatja az alkalmazásokat és a Főképernyőket mindegyik Ön által használt Apple TV-n. A következő módon hajthatja végre a műveletet:

 1. Az egyes Apple TV-ken lépjen a Beállítások > Fiókok > iCloud menüpontba.
 2. Jelentkezzen be ugyanazzal az Apple ID azonosítóval mindegyik Apple TV-n.
 3. Kapcsolja be az Egy főképernyő funkciót.

 

 1. Az Apple TV 4K és a 4. generációs Apple TV készülékhez mindenhol ugyanazt a távvezérlőt mellékeljük. Azokban az országokban és régiókban, ahol rendelkezésre áll Siri, a távvezérlő neve Siri Remote. A többi helyen Apple TV Remote a távvezérlő neve. Siri mindkét távvezérlővel működik, ha az Apple TV 4K vagy a 4. generációs Apple TV készüléken olyan nyelv és ország vagy régió van beállítva, ahol rendelkezésre áll Siri.
 2. Csak az Apple TV 4K és a 4. generációs Apple TV készüléken áll rendelkezésre.
Közzététel dátuma: