Apple pristupačnost

Vodič za početak rada s VoiceOverom

VoiceOver je ugrađeni čitač zaslona u sustavu macOS koji naglas opisuje što se nalazi na zaslonu i omogućava upravljanje Macom pomoću gesti, tipkovnice ili Brajevog retka.

Dijaloški okvir Dobrodošlice aplikacije VoiceOver s tipkama na dnu Saznaj više, Koristi VoiceOver i Isključi VoiceOver.
Prozor Uslužnog programa VoiceOver koji prikazuje postavke glasa za engleski, francuski i japanski jezik.

Početak rada

Ove upute objašnjavaju način uporabe VoiceOvera na Macu i sadrže popis VoiceOver naredbi radi lakšeg snalaženja. Također opisuje podešavanje VoiceOvera pomoću VoiceOver uslužnog programa.