macOS High Sierra

Prijavite se na kriptirani račun bez značajke VoiceOver

Ako uključite FileVault morate se prijaviti u svoj račun kada god se vaš Mac ponovno pokrene ili uključi iz pripravnog stanja. VoiceOver nije dostupan u prozoru za prijavu FileVault. Ovisno o vašem računalu, niz zvučnih signala ili govornih servisa sustava macOS označavaju gdje se u prozoru za prijavu nalazi kursor.

 1. Nakon što se vaš Mac pokrene ili uključi iz pripravnog stanja ustanovite prikazuje li se prozor za prijavu u FileVault pritiskom na Command-F5.

  Ako začujete jedan zvučni signal, kursor se nalazi u polju Naziv pa možete započeti prijavu. Nastavite na korak 2.

  Ako ne začujete jedan zvučni signal, prozor za prijavu u FileVault možda još nije prikazan. Pričekajte trenutak i zatim opet pritisnite Command-F5. Ako još uvijek niste začuli zvučni signal, možda je došlo do problema s kriptiranjem. Isključite Mac i zatim ga opet uključite. Nekriptirani proces prijave započinje dok je VoiceOver nedostupan.

 2. Utipkajte svoj naziv računa, a zatim pritisnite Return.

  Ako začujete dvostruki zvučni signal, unijeli ste važeći naziv računa. Nastavite na korak 3.

  Ako začujete jedan zvučni signal, unijeli ste netočan naziv računa, a kursor ostaje u polju Naziv. Nastavite s unošenjem svog naziva računa dok ne začujete dvostruki zvučni signal.

 3. Utipkajte lozinku svog računa, a zatim pritisnite Return.

  Ako začujete tri zvučna signala, unijeli ste važeću lozinku i prijava se nastavlja.

  Ako začujete dvostruki zvučni signal, unijeli ste netočnu lozinku računa, a kursor ostaje u polju Lozinka. Nastavite unositi svoju lozinku dok ne začujete tri zvučna signala.