macOS High Sierra

Uporaba VoiceOver aktivnosti

Koristite VoiceOver aktivnosti za stvaranje skupina postavki za specifične primjene. Primjerice, izradite aktivnost za korištenje određenog glasa i veće brzine govora za online kupovinu, i izradite drugu aktivnost za korištenje različitog glasa i sporije brzine govora kada čitate online novine.

Napomena: VO predstavlja modifikator za VoiceOver.

Podešavanje aktivnosti

 1. Otvorite VoiceOver uslužni program (pritisnite VO-F8 dok je VoiceOver uključen), kliknite na kategoriju Aktivnosti, a zatim kliknite na tipku Dodaj kako biste izradili aktivnost.

 2. Utipkajte naziv aktivnosti, na primjer “Online kupovina.”

  Za preimenovanje aktivnosti odaberite aktivnost u tablici, pritisnite Enter i zatim utipkajte novi naziv.

 3. Za svaku postavku koju želite podesiti za ovu aktivnost označite potvrdnu kućicu i zatim kliknite Podesi.

  Za prikaz svih postavki koje možete prilagoditi, kliknite trokutić za otkrivanje skroz udesno od Hot Spots.

 4. Kako bi VoiceOver automatski koristio aktivnost za određene aplikacije ili internetske stranice, kliknite na tipku Aplikacije i internetske stranice.

  Kako biste odredili aplikacije, odaberite jednu iz skočnog izbornika, ili odaberite Drugu aplikaciju radi pregledavanja i odabira aplikacija.

  Za određivanje internetskih stranica, kliknite na Internetske stranice, zatim kliknite na tipku Dodaj , te onda unesite URL internetske stranice, poput www.apple.com. Ako želite ukloniti internetsku stranicu, označite je u popisu i kliknite tipku Ukloni .

  Aplikaciju ili internetsku stranicu moguće je povezati samo s jednom aktivnošću. Ako odaberete aplikaciju ili internetsku stranicu koja je povezana s drugom aktivnošću, pitat će vas želite li ju promijeniti.

Kako biste duplicirali aktivnost koju ste podesili, odaberite ju u popisu i zatim kliknite tipku Postupak , a onda odaberite Dupliciraj aktivnost. Sve aplikacije ili internetske stranice određene za izvornu aktivnost nisu uključene u duplikat. Kako biste preimenovali duplikat, kliknite na njegov naziv u popisu te zatim unesite novi naziv.

Uporaba aktivnosti

Ako otvorite ili se prebacite na aplikaciju ili internetsku stranicu s kojom ste povezali aktivnost, VoiceOver identificira aktivnost (ako ste podesili rječitost na Srednja ili Visoka).

 • Za ručni odabir aktivnosti koju ćete koristiti pritisnite VO-X za prikaz Odabira aktivnosti, koristite tipke sa strelicama prema dolje i gore za navigaciju popisom dok ne pronađete aktivnost koju želite koristiti i zatim pritisnite Return.

 • Za korištenje prethodne aktivnosti, pritisnite VO-X-X.

 • Za izlaz iz Odabira aktivnosti bez izvršenog odabira, pritisnite tipku Escape ili Fn-Tab.