macOS High Sierra

Navigiranje internetskim stranicama pomoću aktivnih područja

Internetske stranice mogu sadržavati područja zvana "aktivna područja", čiji se sadržaj ažurira bez osvježavanja cijele stranice. VoiceOver može detektirati aktivna područja, čak i kada je fokus negdje drugdje na internetskoj stranici, i može izgovarati sadržaj aktivnog područja tijekom promjene sadržaja.

Napomena: VO predstavlja modifikator za VoiceOver.

  • Za omogućavanje aktivnih područja otvorite VoiceOver uslužni program (pritisnite VO-F8 dok je VoiceOver uključen), kliknite na kategoriju Web, a zatim odaberite Omogući aktivna područja.

  • Za omogućavanje određenog aktivnog područja (ako postoji popis aktivnih područja u Rotoru tijekom prikaza internetskih stranica), upotrijebite Rotor za pomicanje u aktivno područje, a zatim pritisnite tipku O kako biste aktivno područje uključili ili isključili.