macOS High Sierra

Uporaba VoiceOver gesti

Ako imate površinu osjetljivu na dodir, a omogućen je Dodjeljivač naredbi za površinu osjetljivu na dodir, možete upotrijebiti VoiceOver geste za navigaciju i interakciju sa stavkama na zaslonu.

Kako biste omogućili Dodjeljivač naredbi za površinu osjetljivu na dodir, držite pritisnutim modifikator za VoiceOver i rotirajte dva prsta u smjeru kazaljke na satu bilo gdje na površini osjetljivoj na dodir. Kako biste ga onemogućili, držite pritisnutim modifikator za VoiceOver i rotirajte dva prsta u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.

 • VoiceOver sadrži standardne geste za navigiranje i interakciju sa stavkama na zaslonu. Ne možete promijeniti ove geste.

  Standardne geste za VoiceOver

 • Možete prilagoditi druge geste na način da im dodijelite VoiceOver naredbe.

  Dodjeljivanje VoiceOver naredbi gestama

 • Možete koristiti rotor da biste navigirali područjima teksta, prozorima, dijaloškim okvirima i internetskim stranicama te podesili kontrole kao što su kliznici, steperi i razdvajači.

  Upotrijebite rotor s gestama

 • Ako ne znate svoju lokaciju na zaslonu, dodirnite tri puta. VoiceOver izgovara što je u VoiceOver kursoru.

 • Kada povlačite prst i čujete nešto što želite odabrati, držite prst na površini osjetljivoj na dodir i upotrijebite drugi prst za dodir. Ova se gesta zove "odvojeni dodir".

Kada koristite VoiceOver geste, ne možete koristiti tipku miša na površini osjetljivoj na dodir, osim ako se tipka miša koristi s modifikatorom, kao kod Control-klika.