macOS High Sierra

Pronađi naredbe koristeći izbornik Naredbe

Ako znate naziv VoiceOver naredbe, ali ne možete se sjetiti tipki koje treba pritisnuti, koristite izbornik Naredbe da biste našli naredbu, i primijenili je na stavku koja je trenutno u VoiceOver kursoru.

Izbornik Pomoć za naredbe je prozor koji navodi kategorije naredbi, počevši od Općenito i završno s Aktivne točke. S desne strane svake stavke u popisu nalazi se strelica za pristup podizborniku te stavke.

Napomena: VO predstavlja modifikator za VoiceOver.

  1. Kada je VoiceOver uključen, otvorite izbornik Naredbe pritiskom na VO-H-H.

  2. Unesite nekoliko slova naziva naredbe da biste suzili izbornik Naredbe samo na one naredbe koje sadrže ta slova.

    Koristite tipke sa strelicama da biste navigirali izbornikom Naredbe dok ne čujete željenu naredbu. Da bi se ponovno navele sve naredbe, pritisnite Delete.

  3. Kada čujete naredbu koju želite, pritisnite tipku Return ili razmaknicu da biste primijenili naredbu na stavku u VoiceOver kursoru.