macOS High Sierra

Dodjeljivanje VoiceOver naredbi gestama

Prilagodite neke VoiceOver geste dodjeljujući im određene VoiceOver naredbe.

Napomena: VO predstavlja modifikator za VoiceOver.

  1. Otvorite uslužni program VoiceOver (pritisnite VO-F8 dok je VoiceOver uključen), kliknite na kategoriju Dodjeljivači naredbi, a zatim kliknite na Površinu osjetljivu na dodir.

  2. Povedite računa da je odabrano Omogući Dodjeljivača naredbi za površinu osjetljivu na dodir, a zatim kliknite na Dodijeli naredbe.

  3. Kliknite skočni izbornik i odaberite modifikator, kao što je Command ili Shift, koji ćete koristiti sa svojim prilagođenim gestama.

  4. Stupite u interakciju s tablicom Naredbe gesti površine osjetljive na dodir i navigirajte niz stupac Gesta površine osjetljive na dodir dok ne čujete gestu koju želite prilagoditi. Za dodatne informacije, pogledajte Interakcija s područjima sadržaja i grupama.

  5. U stupcu Naredbe kliknite skočni izbornik naredbi, navigirajte dostupnim naredbama dok ne čujete onu koju želite i pritisnite Return.

    Koristite izbornik Prilagođene naredbe da biste gestama dodijelili skripte i Automator tijekova rada.

VoiceOver uključuje skup standardnih VoiceOver gesti, koje ne možete promijeniti.