macOS High Sierra

Načini pregledavanja internetskih stranica

Ima nekoliko načina pregledavanja i navigiranja internetskim stranicama.

Napomena: VO predstavlja modifikator za VoiceOver.

Za pojednostavljenje navigacije na nekim internetskim stranicama, VoiceOver može imati automatsku interakciju s grupom. Ako ne želite da VoiceOver automatski stupa u interakciju s grupom, pritisnite VO-Shift-Strelica udesno ili strelica ulijevo. Ako je uključena Brza navigacija, pritisnite Shift-Strelica udesno ili strelica ulijevo.

Neke internetske stranice koriste naredbe tipkovnice za specifične namjene, kao što je korištenje tipke strelice za prebacivanje na drugu stavku, zbog čega se s pomoću naredbe ne može navigirati kroz tekst na internetskoj stranici. Za podešavanje opcije za stalno korištenje naredbi za tipkovnicu za navigiranje tekstom, otvorite uslužni program VoiceOver (pritisnite VO-F8 dok je VoiceOver uključen), kliknite Web i zatim kliknite Navigacija.

Programeri mogu dodijeliti prečace tipkovnice, zvane "pristupnim tipkama", stavkama na internetskoj stranici kao što su linkovi i tipke da bi bilo lakše stupiti u interakciju s njima. VoiceOver može objaviti kada detektira pristupne tipke, npr. "Pristupna tipka dostupna: s" za link; zatim pritisnite Control-S za otvaranje linka. Za podešavanje opcije za slušanje pristupnih tipki, otvorite uslužni program VoiceOver (pritisnite VO-F8 dok je VoiceOver uključen), kliknite Rječitost i zatim kliknite Natuknice.