macOS High Sierra

Navigacija tablicama na internetskim stranicama

Navigirajte tablicama na internetskim stranicama grupirajući stavke unutar tablica. Kad navigirate tablicama grupiranjem, čujete sažetak tablice i njenih ćelija dok pritišćete tipke sa strelicama za navigaciju. Ne trebate stupiti u interakciju s tablicom osim ako ne čujete nešto što želite detaljno istražiti. Možete koristiti VoiceOver naredbu da biste uključili ili isključili grupiranje.

Napomena: VO predstavlja modifikator za VoiceOver.

Uključenje grupiranja za sve tablice

  • Otvorite uslužni program VoiceOver (pritisnite VO-F8 dok je VoiceOver uključen), kliknite na kategoriju Web, kliknite na Navigacija, a zatim odaberite "Grupiraj stavke unutar".

Uključenje ili isključenje grupiranja za trenutnu tablicu

  • Pritisnite VO-Command-=.

    Ova naredba utječe samo na tablicu u kojoj ste trenutno; druge tablice će još uvijek koristiti postavku određenu u VoiceOver uslužnom programu. VoiceOver pamti postavku za trenutnu tablicu i koristit će je svaki put kad navigirate do te tablice. Kad isključite grupiranje za tablicu, morate stupiti u interakciju s njom.

Navigiranje tablicama kad su grupirane

  • Da biste se pomaknuli na prvu ćeliju tablice, pritisnite VO-Home. Da biste se pomaknuli na zadnju ćeliju, pritisnite VO-End.

  • Da biste se pomaknuli s tablice na prvu stavku na internetskoj stranici, pritisnite VO-Shift-Home. Da biste se pomaknuli na zadnju stavku na internetskoj stranici, pritisnite VO-Shift-End.

Kad navigirate tablicama bez grupiranja, možete brže navigirati do sljedećeg stupca pritiskom na VO-Command-Y ili navigirati do prethodnog stupca pritiskom na VO-Command-Shift-Y.