macOS High Sierra

Slušanje promjena atributa teksta

VoiceOver može objaviti kada se promijene atributi teksta—npr., kada se koristi podebljani tekst ili tekst u kurzivu.

Napomena: VO predstavlja modifikator za VoiceOver.

  1. Kako biste otvorili rotor Rječitost, pritisnite VO-V.

  2. Pritisnite tipke sa strelicama udesno ili ulijevo dok ne čujete Atributi teksta i trenutnu postavku.

  3. Pritisnite tipke sa strelicama prema gore ili dolje dok ne čujete željenu postavku, poput Reproduciraj zvuk.

  4. Za zatvaranje rotora pritisnite tipku Escape ili Fn-Tab.

Osim toga, možete odabrati postavku atributa teksta u prozoru Tekst kategorije rječitosti u uslužnom programu VoiceOver.

Kako biste čuli detalje o stilu teksta koji je najbliži VoiceOver kursoru, pritisnite VO-T.

Ako koristite prijenosne postavke na računalu gostu kad mijenjate postavke atributa teksta, ona se spremaju na pogon s prijenosnim postavkama, a ne na računalo gost.