macOS High Sierra

Navigiranje internetskim stranicama koristeći DOM ili način rada s grupama

VoiceOver omogućuje dva načina navigacije internetskim stranicama: koristeći Document Object Model (DOM) stranice ili grupiranje povezanih stavki. Možete odabrati način rada koji ćete upotrebljavati kao standardni i jednostavno prelaziti s jednog načina rada na drugi.

Napomena: VO predstavlja modifikator za VoiceOver.

Podešavanje standardnog načina navigacije

  • Otvorite uslužni program VoiceOver (pritisnite VO-F8 dok je VoiceOver uključen), kliknite na kategoriju Internet, kliknite na Navigacija, a zatim odaberite "DOM redoslijed" ili "Grupiranja stavki".

Prijelaz između načina navigacije

Učinite jedno od sljedećeg:

  • Dok je VoiceOver uključen, pritisnite VO-H-H za prikaz izbornika Naredbe, utipkajte "dom" kako biste suzili popis naredbi i zatim odaberite Prijelaz između DOM ili grupnog načina navigacije internetom.

  • Pomoću uslužnog programa VoiceOver dodijelite Prijelaz između DOM ili grupnog načina navigacije internetom tipki, a zatim tu tipku koristite za izmjenu načina dok navigirate internetskim stranicama. Za dodatne informacije, pogledajte Dodjeljivanje VoiceOver naredbi tipkama tipkovnice.

Navigiranje pomoću DOM-a

Prilikom DOM navigacije pomičete se ulijevo i udesno redoslijedom koji je naznačio autor internetske stranice. (Pomicanje gore i dolje u načinu rada DOM temelji se na stavkama uključenim u Rotor kada pregledavate internetske stranice.)

  • Ako internetska stranica sadrži popise, istovremeno pritisnite modifikator za VoiceOver i tipke sa strelicama za navigaciju stavkama popisa (ne morate stupiti u interakciju s popisom).

Navigiranje pomoću grupiranja stavki

Kad navigirate s pomoću grupa, pomičete se u bilo kojem smjeru kako biste jednostavnije stekli uvid u kontekst.

  • Ako internetska stranica sadrži popise, stupite u interakciju s popisom kako biste navigirali stavkama popisa. Ne trebate započeti interakciju s grupama koje sadrže samo jednu stavku.

Kad navigirate na popis, VoiceOver ukazuje na broj stavki na popisu i kad je došao do kraja popisa.

Ako koristite VoiceOver geste, trenutni način navigacije internetom utječe na navigaciju internetskim stranicama pomoću rotora s gestama. U DOM načnu rada, potez prema gore ili dolje pomiče prethodnu ili sljedeću instancu stavke koja odgovara trenutnoj postavci rotora. U načinu rada s grupama, potezom prema gore ili dolje pomičete se na prethodnu ili sljedeću grupu povezanih stavki.