macOS High Sierra

Čitanje teksta

VoiceOver omogućuje više načina čitanja teksta.

Napomena: VO predstavlja modifikator za VoiceOver.

Za čitanje

Učinite sljedeće

Od vrha ("Pročitaj sve")

Pritisnite VO-A, ili potegnite prema gore s dva prsta. Ne morate stupiti u interakciju s dokumentom.

Od kursora za VoiceOver do dna

Pritisnite VO-A, ili potegnite prema dolje s dva prsta. Prvo morate stupiti u interakciju s dokumentom.

Paragraf

Pritisnite VO-P. Za prijelaz na sljedeći ili prethodni odlomak pritisnite VO-Shift-Stranica dolje ili VO-Shift-Stranica gore.

Redak

Pritisnite VO-L. Za prijelaz na sljedeći ili prethodni redak pritisnite VO-Strelica prema dolje ili VO-Strelica prema gore.

Rečenica

Pritisnite VO-S. Za prijelaz na sljedeću ili prethodnu stranicu pritisnite VO-Command-Stranica dolje ili VO-Command-Stranica gore.

Riječ

Pritisnite VO-W. Da biste čuli kako je riječ napisana, ponovno pritisnite VO-W. Da biste čuli kako je riječ napisana fonetski, ponovno pritisnite VO-W. Za prijelaz na sljedeću ili prethodnu riječ pritisnite VO-Strelica udesno ili VO-Strelica ulijevo.

Paragraf, redak, rečenica ili riječ uporabom gesta

Pritisnite tipku Command dok prstom dodirujete površinu osjetljivu na dodir, ponavljajte dok ne čujete postavku koju želite koristiti.

Znak

Pritisnite VO-C. Da biste čuli kako se znak izgovara fonetski, ponovno pritisnite VO-C. Za prijelaz na sljedeći ili prethodni znak pritisnite Strelica udesno ili Strelica ulijevo.

Ako je u VoiceOver uslužnom programu odabrano "Koristi fonetiku", znakovi se čitaju fonetski, "a kao auto, s kao studeni, t kao tango".

Kada za prijelaz s jednog retka testa na sljedeći koristite tipku sa strelicom prema dolje, VoiceOver izgovara redak u kojem se nalazi točka umetanja. Pritisnete li tipku sa strelicom prema dolje u prvom retku dokumenta, VoiceOver neće izgovoriti taj redak jer se točka umetanja pomaknula na sljedeći redak. Za slušanje prvog retka teksta u dokumentu, pritisnite VO-Strelica prema dolje.

Orijentacijske naredbe VO-F4-F4 i VO-F5-F5-F5 mogu biti korisne za određivanje lokacije točke umetanja u dokumentu.

Za dodjelu naredbi tipkama koje vam omogućuju brzi prijelaz naprijed i premotavanje teksta prilikom upotrebe opcije Pročitaj sve, otvorite uslužni program VoiceOver (pritisnite VO-F8 kad je VoiceOver uključen) i zatim kliknite Dodjeljivači naredbi.