macOS High Sierra

Navigiranje radnom površinom

Radna površina prikazuje ikone raznih stavki poput mapa, dokumenata i slikovnih datoteka.

Napomena: VO predstavlja modifikator za VoiceOver.

  • Za premještanje na radnu površinu, pritisnite VO-Shift-D.

  • Za brz pristup stavci na radnoj površini utipkajte prvo slovo stavke. Na primjer, ako se datoteka na radnoj površini zove "planovi putovanja", utipkajte "P" za pomicanje na tu datoteku.

  • Za premještanje stavki na radnoj površini pritisnite tipke sa strelicama.

  • Za otvaranje stavke odabrane na radnoj površini, pritisnite Command-O. Mape otvorene u prozoru Findera.