macOS High Sierra

O obnovljivim Brajevim retcima

Ako spajate podržani Brajev redak na svoj Mac ili ga uparujete s njim, VoiceOver ga detektira i šalje mu informacije o tome što je prikazano na zaslonu. Možete spojiti nekoliko Brajevih redaka na svoj Mac; svaki će redak istovremeno zrcaliti isti sadržaj, što je korisno za uporabu u učionicama. Možete prilagoditi postavke za svoj redak u kategoriji Brajice unutar uslužnog programa VoiceOver, te podesiti razine rječitosti u kategoriji Rječitosti.

Proširena i sužena brajica

VoiceOver standardno prikazuje izlaz u punoj (razred 1.) osmotočkastoj brajici. U ovom načinu rada, VoiceOver svaki znak koji unesete u svoj Brajev redak istovremeno automatski prevodi u izlaz brajice.

Možete isključiti osmotočkastu brajicu kako biste umjesto nje upotrebljavali punu, šestotočkastu brajicu. U tom načinu rada, VoiceOver svaki znak koji unesete u svoj Brajev redak istovremeno automatski prevodi u izlaz brajice, nakon što utvrdi da ste unijeli cijelu riječ ili nakon što pritisnete razmaknicu na svom Brajevom retku.

Možete upotrijebiti i brajični kratkopis (razred 2.). VoiceOver omogućuje besprijekorno iskustvo kada unosite i uređujete tekst—vaša brajica prikazuje kontekst onog što upisujete bez dinamičkog prijelaza na punu brajicu i s nje.

Reci prozora

Brajev redak obično opisuje cijeli redak na koji je fokusiran VoiceOver kursor. Na primjer, kada je VoiceOver kursor fokusiran na stavku u prozoru, uređaj s brajicom prikazuje stavke poput ikona, potvrdnih kućica i skočnih izbornika, kao i tekst koji se nalazi s lijeve i desne strane VoiceOver kursora.

Ako je redak preširok za Brajev redak, možete "pretraživati" redak uporabom tipaka lijeve i desne strelice na Brajevom retku. Svaki pomak ulijevo ili udesno odvija se s obzirom na broj ćelija (uključujući ćelije statusa) koje vaš redak sadrži. Kad pomičete kursor za VoiceOver, Brajev redak se pomiče kako bi ga slijedio, te se po potrebi čak premješta u prethodni ili sljedeći redak.

Točke 7 i 8

VoiceOver podiže točke 7 i 8 da bi označio položaj VoiceOver kursora i odabir teksta, uređujete li ili odaberete tekst. VoiceOver pokazuje položaj kursora za označavanje teksta zvanog "I-zraka" bljeskanjem točke 8 unutar ćelije brajice koja prethodi i točke 7 unutar ćelije brajice koja slijedi.

Ćelije statusa

VoiceOver koristi tri ćelije statusa kako bi pružio dodatne informacije o tome što se nalazi na zaslonu. Možete podesiti broj ćelija statusa koje se koriste i njihovu lokaciju na Brajevom retku. Na primjer, možete koristiti ćeliju koja prikazuje status teksta i podesiti da njezina lokacija bude na lijevoj strani zaslona.

Koristite VoiceOver uslužni program za dodjeljivanje VoiceOver naredbi tipkama na Brajevom retku. Za dodatne informacije, pogledajte Dodjeljivanje VoiceOver naredbe tipkama Brajevog retka.

Ako vaš Brajev redak ima tipkovnicu s tipkama koje odgovaraju svakoj točki, možete tipkati na njemu.