macOS High Sierra

Podesi ili isključi praćenje kursora

VoiceOver kursor i fokus tipkovnice standardno su sinkronizirani—podešeni da se međusobno slijede (ili "prate"). To se zove "praćenje kursora". VoiceOver kursor i pokazivač možete podesiti i da se međusobno prate.

Može biti korisno da isključite praćenje kursora, te neovisno koristite tipkovnicu, pokazivač miša i točku umetanja. Na primjer, u Porukama možete pomaknuti kursor za VoiceOver na dio poruke kako biste čuli dolazne poruke, dok će fokus tipkovnice ostati na polju u koje unosite tekst odlaznih poruka.

Napomena: VO predstavlja modifikator za VoiceOver.

Uključenje praćenja kursora za miš

 • Otvorite uslužni program VoiceOver (pritisnite VO-F8 dok je VoiceOver uključen), kliknite na kategoriju Navigacija, kliknite skočni izbornik „Pokazivač miša“ i odaberite ponašanje pokazivača miša:

  • Slijedi VoiceOver kursor

  • Pomiče VoiceOver kursor

Isključenje praćenja kursora

 1. Otvorite VoiceOver uslužni program (pritisnite VO-F8 dok je VoiceOver uključen), kliknite na kategoriju Navigacija i odznačite “Sinkroniziraj fokus tipkovnice i VoiceOver kursor”.

 2. Kliknite skočni izbornik “Pokazivač miša” i odaberite “Ignorira VoiceOver kursor”.

Za privremeno uključivanje ili isključivanje praćenja kursora dok radite, pritisnite VO-Shift-F3. Ova naredba ne mijenja postavke u VoiceOver uslužnom programu; ona ih samo uključuje ili isključuje dok ponovno ne pritisnete naredbu.

Rad s isključenim praćenjem kursora

 • Pomicanje VoiceOver kursora na fokus tipkovnice: Pritisnite VO-Shift-F4.

 • Pomicanje fokusa tipkovnice na VoiceOver kursor: Pritisnite VO-Command-F4.

 • Pomicanje VoiceOver kursora na mjesto gdje je fokus pokazivača miša: Pritisnite VO-Shift-F5.

 • Pomicanje pokazivača miša na mjesto gdje je fokus VoiceOver kursora: Pritisnite VO-Command-F5.