macOS High Sierra

Prilagodba internetskih stavki prikazanih u Rotoru

Prilagodite Rotor tako da navodi samo one stavke koje najčešće koristite za pretraživanje internetskih stranica, npr. linkovi ili tablice.

Napomena: VO predstavlja modifikator za VoiceOver.

  1. Otvorite uslužni program VoiceOver (pritisnite VO-F8 dok je VoiceOver uključen), kliknite na kategoriju Web, a zatim kliknite na Web rotor.

  2. Odaberite potvrdnu kućicu za svaku stavku koju želite uključiti u Rotor pri prikazu internetskih stranica. Za promjenu redoslijeda stavki u Rotoru, odaberite stavku i pritisnite Command-Strelica prema gore ili Command-Strelica prema dolje.

Stavke koje uključite u Rotor određuju detalje koje VoiceOver izgovara u sažetku internetske stranice. Za dodatne informacije, pogledajte Poslušaj sažetak internetske stranice.