macOS High Sierra

Uključenje ili isključenje zvuka zvučnih efekata VoiceOvera

VoiceOver koristi jedinstvene zvučne efekte kako bi označio događaje (npr. otvaranje prozora) ili lokacije (npr. kada dođete do ruba).

Napomena: VO predstavlja modifikator za VoiceOver.

  • Kako biste naučili više o zvučnim efektima VoiceOvera, otvorite izbornik Pomoć VoiceOvera pritiskom na VO-H. Zatim tipkama strelica navigirajte do Pomoć za zvukove.

  • Želite li isključiti VoiceOver zvučne efekte (bez promjene zvuka ostalih aplikacija), otvorite uslužni program VoiceOver (pritisnite VO-F8 dok je VoiceOver uključen), i kliknite na kategoriju Zvuk.

Ako koristite VoiceOver geste, izbjegavajte isključivanje zvučnih efekata. Slušanje zvučnog efekta za prazni prostor vrlo je korisno za određivanje lokacije stavki na radnoj površini.