macOS High Sierra

Uporaba aktivnih točaka

Stavci možete dodijeliti aktivnu točku, a zatim upotrijebite aktivnu točku kako biste prešli na tu stavku umjesto da navigirate do nje. Primjerice, podesite aktivnu točku na tipku Nova poruka u alatnoj traci Mail, a zatim je upotrijebite kako biste izravno prešli na tipku (dok je Mail otvoren).

Ako podešavate aktivnu točku na stavku čiji se status ili vrijednost mogu promijeniti, možete upotrijebiti aktivnu točku za nadzor stavke bez potrebe za fokusiranjem.

Možete podesiti do deset aktivnih točaka; ako koristite VoiceOver aktivnosti, možete podesiti do deset aktivnih točaka za svaku aktivnost.

Napomena: VO predstavlja modifikator za VoiceOver.

  • Želite li podesiti hotspot za neku stavku, pritisnite VO-Shift [hotspot broj]. Ako se hotspot već koristi za neku stavku, nova stavka zamjenjuje postojeću.

  • Za prijelaz do hotspota pritisnite VO-[hotspot broj].

    Možete upotrijebiti i izbornik aktivnih točaka. Za prikaz pritisnite VO-Shift-X.

  • Da biste čuli opis hotspota, pritisnite VO-Command-[hotspot broj].

  • Da biste čuli promjene vrijednosti u hotspotu, pritisnite VO-Command-Shift-[hotspot broj]. Za prestanak slušanja VoiceOver obavijesti o promjeni vrijednosti, ponovno pritisnite naredbu.

  • Da biste uklonili hotspot pritisnite VO-[hotspot broj] za prijelaz na hotspot, zatim pritisnite VO-Shift-[hotspot broj].

Za dodjeljivanje naredbi aktivne točke tipkama i gestama možete koristiti VoiceOver uslužni program.

Kada prijeđete na aktivne točke u tablicama, popisima ili internetskim područjima, možete odmah započeti interakciju s tim stavkama (ne morate unijeti naredbu).

Možete koristiti aktivne točke na nekim tipkovnicama koje nisu na engleskom jeziku.