macOS High Sierra

Navigiranje obavijestima

Obavijesti se prikazuju u gornjem desnom kutu zaslona. Ovisno o tome kako su opcije podešene u Postavkama obavijesti primate natpise i upozorenja s obavijestima.

  • Upozorenja se na zaslonu prikazuju samo kratko. Kada primite upozorenje, VoiceOver izgovara naziv aplikacije (kao što je Mail) i kratak opis (kao što je vaše ime i naslov e-maila), ali kursor aplikacije VoiceOver ne pomiče se na obavijest.

  • Upozorenja ostaju na zaslonu dok nešto ne poduzmete. Kada primite upozorenje, VoiceOver izgovara Upozorenje s obavijesti dok se kursor aplikacije VoiceOver automatski pomiče na obavijest; kursor ostaje tamo dok ne poduzmete nešto ili dok ne navigirate na drugo mjesto.

Napomena: VO predstavlja modifikator za VoiceOver.

  • Navigiranje unutar obavijesti: Pritisnite VO-Strelica udesno ili VO-Strelica ulijevo. Kada čujete postupak koji želite poduzeti (kao što je Zatvori, Odgovori, Odgodi ili Kasnije), pritisnite VO-razmaknica da biste ga odabrali.

    Možete također otvoriti stavku, kao što je poruka e-maila, pritiskom na VO-Shift-razmaknica bilo gdje unutar obavijesti.

  • Navigacija do upozorenja s obavijesti: Ako ste navigirali kako biste se maknuli s upozorenja prije poduzimanja nekog postupka, možete se vratiti na njega pritiskom na VO-F1-F1 za otvaranje Izbornika aplikacija. Zatim pritisnite VO-strelica prema dolje dok ne čujete Centar za obavijesti, pritisnite VO-razmaknica za odabir, pritisnite VO-strelica prema dolje dok ne čujete obavijest koju želite pročitati, a zatim pritisniteVO-razmaknica za odabir.

Prikazuju se obavijesti koje su na čekanju u značajki Obavijesti Centra za obavijesti. Za otvaranje centra za obavijesti, pritisnite VO-M-M da biste preskočili do dodatnih izbornika na traci s izbornicima, pritisnite VO-strelica udesno dok ne čujete centar za obavijesti, a zatim pritisnite VO-razmaknica.