macOS High Sierra

Uporaba Centra za obavijesti

Koristite se Centrom za obavijesti za pregled informacija iz vaših omiljenih miniaplikacija i obavijesti na koje još niste reagirali na jednome mjestu.

Ovisno o vašim postavkama, značajka Danas prikazuje informacije kao što su vremenska prognoza i dionice, te događaje ili podsjetnike. Možete je prilagoditi kako bi prikazivala informacije iz ostalih miniaplikacija. Značajka Obavijesti prikazuje obavijesti aplikacija i sustava.

Napomena: VO predstavlja modifikator za VoiceOver.

Prikaz i skrivanje Centra za obavijesti

 • Prikaz Centra za obavijesti: Pritisnite VO-M-M da biste preskočili do dodatnih izbornika na traci s izbornicima, pritisnite VO-strelica udesno dok ne čujete centar za obavijesti, a zatim pritisnite VO-razmaknica.

  Za prebacivanje između značajki Danas i Obavijesti pritisnite VO-Strelica udesno ili VO-Strelica ulijevo.

 • Skrivanje Centra za obavijesti: Pritisnite tipku Escape ili Fn-Tab.

Navigiranje značajkom Danas ili Obavijesti

 • Značajka Danas: Odaberite kružić za označavanje pritiskom na VO-razmaknica, pritisnite VO-strelica prema dolje za navigiranje do područja listanja za miniaplikacije, a zatim stupite u interakciju s područjem.

  Za navigaciju područjem pritisnite VO i tipku sa strelicom.

 • Značajka Obavijesti: Odaberite kružić za označavanje pritiskom na VO-razmaknica, pritisnite VO-strelica udesno za navigiranje do tablice, a zatim stupite u interakciju s tablicom.

  Za navigaciju stavkama unutar tablice pritisnite VO i tipku sa strelicom.

Uređivanje miniaplikacije u značajku Danas

 1. Navigirajte do miniaplikacije koju je moguće uređivati.

 2. Pritisnite VO-Command-razmaknica za prikaz izbornika Postupci, pritisnite VO-strelica prema dolje dok VoiceOver ne izgovori “Prikaži značajku za uređivanje,” a zatim pritisnite VO-razmaknica za odabir.

 3. Stupite u interakciju s miniaplikacijom, a zatim dodajte ili uklanjajte stavke s nje. Na primjer, stupite u interakciju s miniaplikacijom Dionice kako biste dodavali ili uklanjali simbole za dionice.

 4. Kad završite prekinite interakciju s miniaplikacijom, pritisnite VO-Command-razmaknica za prikaz izbornika Postupci, a zatim odaberite “Prikaži standardnu značajku.”

Uklanjanje i dodavanje miniaplikacija u značajku Danas

 • Uklanjanje miniaplikacija: Navigirajte do dna značajke Danas dok ne čujete Uredi ili Novo, zatim pritisnite VO-Razmaknica za odabir tipke Uredi ili Novo. Pritisnite VO-Strelica prema dolje, a zatim započnite interakciju s područjem listanja widgeta. Za widgete koji se koriste, VoiceOver objavljuje tipku Ukloni, a nakon toga naziv widgeta. Navigirajte do tipke Ukloni, a zatim pritisnite VO-razmaknica.

  Uklonjena miniaplikacija dodaje se popisu stavki koje se nalaze desno od područja listanja za miniaplikacije, tako da je možete kasnije ponovno dodati ako želite.

 • Dodavanje miniaplikacija: Navigirajte do dna značajke Danas dok ne čujete Uredi ili Novo, zatim pritisnite VO-Razmaknica za odabir tipke Uredi ili Novo. Navigirajte dok VoiceOver ne objavi Novi widgeti, a zatim započnite interakciju s novim područjem za widgete. Pritisnite VO-strelica udesno za navigiranje do tipke miniaplikacije Dodaj, a zatim pritisnite VO-razmaknica. Widget se dodaje na vrh značajke Danas.

Za promjenu redoslijeda miniaplikacija u značajki Danas, morate ukloniti miniaplikacije, a zatim ih dodati natrag. Budući da se najnovije dodana miniaplikacija prikazuje na vrhu značajke, pobrinite se da miniaplikacije dodajete natrag obrnutim redoslijedom od onog kako želite da se prikazuju.

Preuzimanje widgeta iz App Storea

 • Navigirajte do dna značajke Danas dok ne čujete Uredi ili Novo, zatim pritisnite VO-Razmaknica za odabir tipke Uredi ili Novo. Navigirajte do tipke App Store pri dnu prikaza današnjeg dana, zatim pritisnite VO-razmaknica.

  Nakon što odaberete i preuzmete widget, on se prikazuje u prikazu današnjeg dana.

Promjena postavki Obavijesti

Možete otvoriti Postavke obavijesti izravno iz značajke Danas ili značajke Obavijesti da biste izmijenili postavke Ne ometaj, i postavke za aplikaciju i sustav obavijesti.

 • Navigirajte do tipke Postavke obavijesti u donjem desnom kutu značajke, a zatim pritisnite VO-razmaknica. Centar za obavijesti zatvara se kad se postavke otvore.

U Postavkama tipkovnice možete izraditi prečac za otvaranje Centra za obavijesti.