macOS High Sierra

Navigiranje izbornicima

Traka izbornika na vrhu zaslona sadržava nekoliko izbornika, kao što su Apple izbornik i izbornici aplikacija, te izbornici statusa.

Ako je Dodjeljivač naredbi za površinu osjetljivu na dodir uključen, možete upotrijebiti geste prilikom navigiranja izbornicima.

Napomena: VO predstavlja modifikator za VoiceOver.

Navigiranje na traku s izbornicima

  • Pritisnite VO-M ili dvaput dodirnite s dva prsta područje blizu gornjeg ruba površine osjetljive na dodir.

Navigiranje u traci s izbornicima

  • Idi na određeni izbornik: Upišite prvo slovo izbornika. Utipkajte na primjer "P" kako biste se pomakli do izbornika Pomoć.

  • Idi na izbornike statusa: Pritisnite VO-M-M.

  • Kreći se između izbornika na području trake s izbornicima: Pritisnite VO-Strelica udesno ili VO-Strelica ulijevo. Zvučni efekt oglasit će se ukoliko ste došli do kraja područja.

  • Otvorite Spotlight: Pritisnite Command-Razmaknica.

  • Pitajte Siri: Pritisnite prečac tipkovnice (kako je određeno u prozoru Siri Postavki sustava). Ako se Siri ne prikazuje u traci s izbornicima, odaberite Apple izbornik > Postavke sustava, kliknite Siri, zatim odaberite "Prikaži Siri na traci s izbornicima".

Ako koristite VoiceOver geste, povucite prst preko površine osjetljive na dodir kako biste navigirali područjima i izbornicima u traci s izbornicima. Čujete zvučni efekt dok prelazite preko praznog prostora. Također možete napraviti potez ulijevo ili udesno kako biste se pomicali između izbornika.

Navigiranje izbornikom

  • Da biste otvorili neki izbornik, pritisnite VO-Razmaknica.

  • Kako biste se pomicali prema dolje ili gore u izborniku, pritisnite VO-Strelica prema dolje ili VO-Strelica prema gore ili povucite prstom prema dolje ili prema gore površinom osjetljivom na dodir.

  • Kako biste se pomaknuli na podizbornik, pritisnite VO-Strelica udesno ili napravite potez prstom udesno na površini osjetljivoj na dodir. Kako biste se vratili na glavni na glavni izbornik, pritisnite VO-Strelica ulijevo ili napravite potez prstom ulijevo na površini osjetljivoj na dodir.

Zatvaranje izbornika

  • Za izlazak iz izbornika bez odabira stavke, pritisnite tipku Escape ili načinite potez prema natrag ili prema naprijed dvama prstima.

Pritisnite VO-Shift-M kako biste otvorili izbornik prečaca za stavku ili upotrijebite prilagođenu gestu Control-Klik na površini osjetljivoj na dodir (možete promijeniti standardno dodjeljivanje i dodijeliti naredbu drugoj gesti).