macOS High Sierra

Klikanje ili dvostruko klikanje miša

Koristite VoiceOver naredbe da biste simulirali klikanje mišem.

Napomena: VO predstavlja modifikator za VoiceOver.

  1. Provjerite nalazi li se pokazivač miša na stavci na koju želite kliknuti.

    Ako niste vidjeli da pokazivač miša slijedi VoiceOver kursor (u kategoriji Navigacija VoiceOver uslužnog programa), morate premjestiti VoiceOver kursor na stavku i zatim pritisnuti VO-Command-F5 kako biste postavili pokazivač na stavku.

  2. Da biste kliknuli mišem pritisnite VO-Shift-Razmaknica. Za dvostruki klik mišem pritisnite VO-Shift-Razmaknica-Razmaknica.

Tipke miša možete koristiti za kontrolu pokazivača miša (osim ako je omogućen Dodjeljivač naredbi za brojčanu tipkovnicu).