macOS High Sierra

Slušaj natuknice i informacije o stavci

VoiceOver pruža nekoliko načina za saznavanje više toga o stavki u VoiceOver kursoru.

Napomena: VO predstavlja modifikator za VoiceOver.

  • Da biste čuli opis stavke, pritisnite VO-F3. Ako je uključen Dodjeljivač naredbi za površinu osjetljivu na dodir, dodirnite površinu osjetljivu na dodir tri puta. Zvučni efekt označava ako se kursor nalazi na praznom području.

  • Da biste poslušali pomoćni opis stavke pritisnite VO-Shift-H. Ako stavka nema pomoćni opis (ponekad nazvan "savjet"), VoiceOver će vam to reći.

  • Da biste poslušali upute o korištenju stavke, pritisnite VO-Shift-N.

Želite li podesiti automatsko čitanje pomoćnih opisa i uputa, otvorite uslužni program VoiceOver (pritisnite VO-F8 dok je VoiceOver uključen), kliknite kategoriju Rječitost i kliknite Natuknice.