macOS High Sierra

Uporaba tipaka, potvrdnih okvira i drugih kontrola

Prije nego što odaberete tipku, potvrdni okvir ili drugu kontrolu korisničkog sučelja, uvjerite se u to da znate gdje se nalaze fokus tipkovnice i VoiceOver kursor. Za dodatne informacije, pogledajte Slušanje trenutnog odabira.

Napomena: VO predstavlja modifikator za VoiceOver.

  • Označite ili odznačite potvrdni okvir ili drugu kontrolu: Pritisnite VO-Razmaknicu ili dvaput dodirnite. Ako je uključena Brza navigacija, pritisnite Strelica prema gore-Strelica prema dolje.

  • Pritisnite i zadržite tipku koja se nalazi u VoiceOver kursoru: Pritisnite i zadržite VO-Razmaknicu. Za prestanak držanja tipke otpustite Razmaknicu.

  • Otvaranje skočnog izbornika: Pritisnite VO-Razmaknicu ili dvaput dodirnite površinu osjetljivu na dodir. Ako je uključena Brza navigacija, pritisnite Strelica prema gore-Strelica prema dolje.

  • Podešavanje klizača, stepera ili razdvajača: Započnite interakciju s kontrolom (pritisnite VO-Shift-Strelica prema dolje ili povucite udesno dvama prstima na površini osjetljivoj na dodir). Zatim povećajte ili smanjite postavku (upotrijebite VO i tipke sa strelicama ili prstom povucite prema gore ili dolje površinom osjetljivom na dodir). Kad ste spremni, prekinite interakciju s kontrolom (pritisnite VO-Shift-Strelica prema gore ili dvama prstima povucite ulijevo površinom osjetljivom na dodir).