macOS High Sierra

Slušanje otvorenih aplikacija i prozora

Slušajte koje su aplikacije i prozori otvoreni na vašem Macu.

Napomena: VO predstavlja modifikator za VoiceOver.

  • Da biste čuli koja je aplikacija aktivna i koliko je aplikacija otvoreno, pritisnite VO-F1.

  • Da biste čuli koji je prozor aktivan, pritisnite VO-F2.