macOS High Sierra

Navigiranje Finderom

Upotrijebite VoiceOver komande ili geste kako biste otvorili i navigirali prozorima Findera i upotrijebite prečace za Finder kako biste radili s datotekama i mapama.

Prije nego počnete, provjerite jesu li fokus tipkovnice i VoiceOver kursor sinkronizirani. Za dodatne informacije, pogledajte Podesi ili isključi praćenje kursora.

Napomena: VO predstavlja modifikator za VoiceOver.

Otvaranje prozora Findera

Učinite jedno od sljedećeg:

 • Pomaknite se u Dock pritiskom na VO-D ili dvaput dodirnite blizu donjeg ruba površine osjetljive na dodir. Navigirajte do Findera, koji je prva stavka u Docku. Ako prozor Findera već nije otvoren, pritisnite Return.

 • Idite na traku s izbornikom pritiskom na VO-M ili dvostrukim dodirom blizu gornjeg ruba površine osjetljive na dodir, te zatim pomoću tipke sa strelicom prema desno navigirajte do izbornika Findera.

 • Otvorite Izbornik aplikacija pritiskom na VO-F1-F1 ili dvaput dodirnite blizu donjeg ruba površine osjetljive na dodir. Odaberite Finder u Izborniku aplikacija.

  Možete koristiti i macOS prečac držanja tipke Command i pritiskanja tipke Tab dok ne čujete "Finder".

Navigiranje prozorom Findera

 1. U prozoru Findera pritisnite VO-Strelica udesno ili VO-Strelica ulijevo kako biste se kretali prozorom dok ne čujete "alatna traka", a zatim stupite u interakciju s alatnom trakom.

 2. U alatnoj traci pritisnite VO-Strelica prema desno dok ne čujete "grupa kružića za označavanje prikaza", a zatim stupite u interakciju s tom kontrolom. Pritisnite VO-Strelica udesno dok ne čujete prikaz koji želite koristiti (npr. Ikona ili Popis).

 3. Kad ste odabrali prikaz, zaustavite interakciju s grupom kružića za označavanje prikaza i alatnom trakom, a zatim pritisnite VO-Strelica udesno da biste se kretali prozorom dok ne čujete "rubni stupac".

 4. Stupite u interakciju s rubnim stupcem, a zatim se krećite niz popis stavki u rubnom stupcu pritišćući VO-Strelica prema dolje. Kad čujete željenu stavku, pritisnite VO-J da bi prešli na nju u pregledniku prikaza, gdje možete stupiti u interakciju s njom.

  Ako želite izvršiti prijelaz koristeći VoiceOver geste, držite prst na površini osjetljivoj na dodir dok držite pritisnutom tipku Control.

 5. Pomaknite se na stavku koju želite otvoriti i odaberite ju pomoću metode prikaza koji koristite:

  • Prikaz ikona: Koristite tipke sa strelicama da biste se pomaknuli na stavku koju želite.

  • Prikaz popisa: Za kretanje niz retke popisa pritišćite VO-Strelica prema dolje. Za proširenje i sažimanje prikaza mape, pritisnite VO-\. Za pomicanje VoiceOver kursora iznad retka i slušanje informacija o stavci, pritisnite VO-Strelica udesno. Ili pritisnite VO-R kako biste čuli čitanje čitavog retka odjednom.

  • Prikaz stupca: Za kretanje niz popis dok ne pronađete mapu ili datoteku koju želite koristite tipku sa strelicom prema dolje. Za ulazak u podmape, pritisnite tipku sa strelicom udesno.

  • Prikaz Cover Flow: Za automatsko prelistavanje stavki u gornjem dijelu i automatsko kretanje odgovarajućim recima popisa u donjem dijelu, pritisnite tipku sa strelicom ulijevo ili udesno.

 6. Kad pronađete datoteku ili mapu koju želite otvoriti, otvorite je putem prečaca Findera Command-O ili Command-Strelica prema dolje.

  VoiceOver obavještava kad ste odabrali pseudonim, datoteku ili mapu za čije otvaranje nemate dopuštenje.

Uporaba prečaca Findera

 • Za otvaranje odabrane stavke, pritisnite Command-O ili Command-Strelica prema dolje.

 • Za pomicanje na roditelja odabrane stavke (na primjer, mapu koja sadrži podmapu koju ste odabrali), pritisnite Command-Strelica prema gore.

 • Za dodavanje odabrane stavke u rubni stupac Findera, pritisnite Control-Command-T.

 • Za dodavanje odabrane stavke u Dock, pritisnite Control-Shift-Command-T.

Možete privremeno sakriti alatnu traku i rubni stupac u prozoru Findera za lakšu navigaciju. Za skrivanje ili prikaz alatne trake, pritisnite tipku Option-Command-T. Za sakrivanje ili prikazivanje rubnog stupca, pritisnite Option-Command-S.