macOS High Sierra

Uporaba izbornika Pomoći za VoiceOver

Upotrijebite izbornik Pomoći za VoiceOver za brzi pristup informacijama o upotrebi programa VoiceOver, poput pomoći za tipkovnicu ili zvukove. Osim toga, možete prikazati popis VoiceOver naredbi koje se mogu upotrijebiti kao stavka u VoiceOver kursoru i odabrati naredbu.

Izbornik Pomoć za VoiceOver je prozor koji odozgo nadolje navodi: Online pomoć, Pomoć za naredbe, Pomoć za tipkovnicu, Pomoć za zvukove, Upute za brzo pokretanje i Upute za početak rada. S desne strane svake stavke nalazi se VoiceOver naredba koja prikazuje stavku, ili strelica za pristup podizborniku.

Napomena: VO predstavlja modifikator za VoiceOver.

 1. Kad je VoiceOver uključen, pritisnite VO-H za prikaz izbornika VoiceOver pomoći.

  Da biste povećali ili smanjili veličinu fonta izbornika, pritisnite tipku } ili {.

 2. Navigirajte izbornikom i podizbornicima pomoću tipki sa strelicama.

  • Ako znate naziv stavke izbornika, unesite nekoliko slova njezinoga naziva da biste suzili izbornik samo na stavke koje sadrže ta slova. Za ponovni prikaz svih stavki u popisu pritisnite tipku Delete.

  • Kad uđete u podizbornik, čut ćete broj stavki koje sadrži.

  • Ako stavka izbornika ima naredbu za tipkovnicu, čujete je prilikom izgovora naziva stavke. Na primjer, naredba za otvaranje izbornika Naredbe je VO-H-H.

 3. Da biste odabrali stavku izbornika, pritisnite razmaknicu ili tipku Return.

  Da biste zatvorili izbornik VoiceOver pomoć bez odabira, pritisnite tipku Escape ili Fn-Tab.