macOS High Sierra

Promjena standardnog ponašanja funkcijskih tipki

Prema standardnim postavkama, ako želite upotrijebiti funkcijsku tipku u VoiceOver naredbi, morate pritisnuti i tipku Fn. Možete promijeniti ovo standardno ponašanje tako da za VoiceOver naredbe ne morate pritisnuti tipku Fn.

  1. Odaberite Apple izbornik > Postavke sustava, kliknite Tipkovnica, a zatim kliknite na Tipkovnica.

  2. Označite potvrdnu kućicu “Koristi sve tipke F1, F2, itd. kao standardne funkcijske tipke”.

Neke tipkovnice imaju posebne tipke namijenjene za Home, End, Page Up i Page Down. One su važne navigacijske tipke za VoiceOver. Ako upotrebljavate tipkovnicu koja nema te tipke, istovremeno upotrijebite tipke sa strelicama i tipku Fn za navedene postupke.