macOS High Sierra

Naredbe za interakciju

Upotrijebite te naredbe za izvođenje postupaka poput stupanja u interakciju sa stavkama na zaslonu. VO predstavlja modifikator za VoiceOver.

Napomena: Kad je VoiceOver uključen, možete ući u VoiceOver naredbe koristeći Fn i numeričke tipke s modifikatorom za VoiceOver, kao alternativom za upotrebu funkcijskih tipki (F1 do F12). Primjerice, za otvaranje Uslužnog programa VoiceOver možete pritisnuti Control-Option-Fn-8 (umjesto Control-Option-F8).

Ako koristite funkcijske tipke (F1 do F12), možda ćete morati pritisnuti i držati tipku Fn, ovisno o tome kako postavite ponašanje funkcijskih tipki u Postavkama tipkovnice.

Pokreni interakciju sa stavkom

VO-Shift-Strelica prema dolje

Zaustavi interakciju sa stavkom

VO-Shift-Strelica prema gore

Navigacija bez automatske interakcije s grupom na internetskoj stranici

VO-Shift-Strelica ulijevo ili Strelica udesno

Ako je uključena Brza navigacija, pritisnite Shift-Strelica udesno ili strelica ulijevo.

Izvodi standardni postupak za stavku u VoiceOver kursoru

VO-Razmaknica

Klikni mišem

VO-Shift-Razmaknica

Dvaputa klikni mišem

VO-Shift-Razmaknica-Razmaknica

Pokreni višestruki odabir u popisu ili tablici i odaberi svaku stavku

VO-Command-Return

Da biste zaustavili višestruki odabir, izrežite ili kopirajte odabrane stavke, pritisnite tipku Escape ili Fn-Tab, ili zaustavite interakciju s popisom ili tablicom u kojima se nalaze stavke.

Provedi vezani pritisak na tipku miša ili otpuštanje tipke miša (koristi se prilikom povlačenja stavke s jedne lokacije te ispuštanja stavke na neku drugu lokaciju)

VO-Command-Shift-Razmaknica

Odaberi izbornik ili navedi stavku

VO-Return

Otvori ili zatvori trokutić za otkrivanje

VO-\

Brisanje slike ili fotografije

VoiceOver opisuje tekst na slikama (čak i ako slika nije zabilježena). Opisuje i objekte na fotografijama, kao što su stablo, pas ili četiri nasmiješena lica.

VO-Shift-L

Čitaj zaglavlje stupca u tablici

VO-R

Čitaj sadržaj retka tablice od lokacije VoiceOver kursora do kraja retka

VO-R-R

Čitaj naslov stupca u tablici

VO-C

Čitaj sadržaj stupca tablice od lokacije VoiceOver kursora do dna stupca

VO-C-C

Čitaj brojeve retka i stupca u tablici

VO-Shift-T

Čitaj broj stupaca i redaka (dimenzije) u tablici

VO-Shift-T-T

Započni interakciju s trakama za listanje

VO-Shift-S

Zatim koristite tipke sa strelicama da biste listali prema gore i dolje ili s jedne na drugu stranu. Za okomito listanje jedne stranice istovremeno koristite tipke Page Up i Page Down. Za vodoravno listanje jedne stranice istovremeno koristite tipke Shift-Page Up i Shift-Page Down.

Promijeni veličinu prozora

VO-~

Na izborniku odaberite Promijeni veličinu, Promijeni veličinu i premjesti u rešetku, ili Promijeni veličinu i premjesti u odjeljak. Zatim navigirajte do podizbornika gdje možete odabrati promjenu veličine ruba ili ugla, promjenu veličine i premještanje do područja rešetke (kao što je gornji lijevi dio), ili promjenu veličine i premještanje do odjeljka (kao što je polovina donjeg dijela).

Da biste promijenili veličinu ruba, koristite VO tipke i tipke sa strelicama (na primjer, pritisnite VO-Strelica udesno kako biste proširili desni rub prozora).

Za promjenu veličine ugla upotrijebite VO tipke i dvije tipke sa strelicama (na primjer, pritisnite VO-Strelica udesno-Strelica prema gore kako biste proširili gornji desni ugao prozora).

Pomakni prozor

VO-`

Zatim koristite VO tipke i tipke sa strelicama (na primjer, pritisnite VO-Strelica ulijevo za pomicanje prozora ulijevo). Da biste pomaknuli prozor dijagonalno, koristite VO tipke i dvije tipke sa strelicama (na primjer, pritisnite VO-Strelica ulijevo-Strelica prema gore za pomicanje prozora dijagonalno ulijevo i prema gore).

Promijeni veličinu objekta

VO-Command-~

Na izborniku odaberite Promijeni veličinu, Promijeni veličinu i premjesti u rešetku, ili Promijeni veličinu i premjesti u odjeljak. Zatim navigirajte do podizbornika gdje možete odabrati promjenu veličine ruba ili hvatišta, promjenu veličine i premještanje do područja rešetke (kao što je gornji lijevi dio), ili promjenu veličine i premještanje do odjeljka (kao što je polovina donjeg dijela).

Da biste promijenili veličinu ruba, koristite VO tipke i tipke sa strelicama (na primjer, pritisnite VO-Strelica udesno kako biste proširili desni rub objekta).

Da biste promijenili veličinu hvatišta, koristite VO tipke i dvije tipke sa strelicama (na primjer, pritisnite VO-Strelica udesno-Strelica prema gore kako biste proširili gornje desno hvatište objekta).

Pomakni objekt

VO-Command-`

Zatim koristite VO tipke i tipke sa strelicama (na primjer, pritisnite VO-Strelica ulijevo za pomicanje objekta ulijevo). Da biste pomaknuli objekt dijagonalno, koristite VO tipke i dvije tipke sa strelicama (na primjer, pritisnite VO-Strelica ulijevo-Strelica prema gore za pomicanje objekta dijagonalno ulijevo i prema gore).

Prestani listati ili mijenjati veličinu

Escape ili Fn-Tab

Izradi vlastitu oznaku

VO-/

Zatvori aktualni prozor ili odabranu radnu površinu u aplikaciji Mission Control

VO-Command-Escape

Otvori izbornik Postupci

VO-Command-Razmaknica

Otvorite Odabir aktivnosti (ova naredba radi samo ako ste u aplikaciji ili internetskoj stranici za koju ste izradili aktivnost)

VO-X

Prebacivanje na prethodnu aktivnost

VO-X-X