macOS High Sierra

Naredbe za tekst

Upotrijebite te naredbe za izvođenje postupaka poput čitanja i uređivanja teksta i tablica. Prije nego što možete koristiti većinu ovih naredbi morate započeti interakciju s tekstom u području za tekst. VO predstavlja modifikator za VoiceOver.

Napomena: Kad je VoiceOver uključen, možete ući u VoiceOver naredbe koristeći Fn i numeričke tipke s modifikatorom za VoiceOver, kao alternativom za upotrebu funkcijskih tipki (F1 do F12). Primjerice, za otvaranje Uslužnog programa VoiceOver možete pritisnuti Control-Option-Fn-8 (umjesto Control-Option-F8).

Ako koristite funkcijske tipke (F1 do F12), možda ćete morati pritisnuti i držati tipku Fn, ovisno o tome kako postavite ponašanje funkcijskih tipki u Postavkama tipkovnice.

Čitanje sadržaja VoiceOver kursora

VO-A

Odaberi cijeli tekst u kursoru za VoiceOver

VO-Shift-A

Pokreni i zaustavi odabir teksta u području za tekst (praćenje odabira teksta mora biti uključeno)

VO-Return

Izgovori atribute teksta

VO-T

Idi na vruću točku u tekstu

VO-[hotspot broj]

Primjerice VO-1 or VO-9.

Pročitaj paragraf u kursoru za VoiceOver

VO-P

Pročitaj sljedeći paragraf

VO-Shift-stranica dolje

Pročitaj prethodni paragraf

VO-Shift-stranica gore

Pročitaj rečenicu u kursoru za VoiceOver

VO-S

Čitanje sljedeće rečenice

VO-Command-stranica dolje

Čitanje prethodne rečenice

VO-Command-stranica gore

Pročitaj redak u kursoru za VoiceOver

VO-L

Pročitaj sljedeći redak

VO-strelica prema dolje

Pročitaj prethodni redak

VO-strelica prema gore

Pročitaj riječ u kursoru za VoiceOver

VO-W

Slovkaj alfabetski riječ u kursoru za VoiceOver

VO-W-W

Slovkaj fonetski riječ u kursoru za VoiceOver

VO-W-W-W

Pročitaj sljedeću riječ

VO-strelica udesno

Pročitaj prethodnu riječ

VO-strelica ulijevo

Pročitaj znak u kursoru za VoiceOver

VO-C

Fonetski pročitaj znak u kursoru za VoiceOver

VO-C-C

Premjesti do prve vidljive riječi

VO-Shift-Home

Na prijenosnom Macu pritisnite VO-Fn-strelica lijevo.

Premjesti do zadnje vidljive riječi

VO-Shift-End

Na prijenosnom Macu pritisnite VO-Fn-strelica desno.

Premjesti na početak teksta, listanje po potrebi

VO-Home

Na prijenosnom Macu pritisnite VO-Shift-Fn-strelica lijevo.

Premjesti na kraj teksta, listanje po potrebi

VO-End

Na prijenosnom Macu pritisnite VO-Shift-Fn-strelica desno.

Dodaj novi pomak tabulatora u TextEditu (kursor VoiceOver mora biti na tipki za pomak tabulatora na ravnalu)

VO-Razmaknica

Izbriši trenutni pomak tabulatora u TextEditu (kursor VoiceOver mora biti na tipki za pomak tabulatora na ravnalu).

VO-Brisanje

Započni interakciju s pomakom tabulatora u TextEditu (kursor VoiceOver mora biti na tipki za pomak tabulatora na ravnalu)

VO-Shift-Strelica prema dolje

Zatim pomoću tipki sa strelicama lijevo i desno pomičite granicu pomaka.

Čita trenutnu riječ i znak u kursoru za VoiceOver

VO-F3

Čita ukupni broj linija i brojeva vidljivih linija u dokumentu

VO-F3-F3