macOS High Sierra

General commands

Upotrijebite te naredbe za izvedbu postupaka poput uključivanja i isključivanja programa VoiceOver, traženja pomoći ili promjene osnovnih postavki. VO predstavlja modifikator za VoiceOver.

Napomena: Kad je VoiceOver uključen, možete ući u VoiceOver naredbe koristeći Fn i numeričke tipke s modifikatorom za VoiceOver, kao alternativom za upotrebu funkcijskih tipki (F1 do F12). Primjerice, za otvaranje Uslužnog programa VoiceOver možete pritisnuti Control-Option-Fn-8 (umjesto Control-Option-F8).

Ako koristite funkcijske tipke (F1 do F12), možda ćete morati pritisnuti i držati tipku Fn, ovisno o tome kako postavite ponašanje funkcijskih tipki u Postavkama tipkovnice.

Uključi ili isključi VoiceOver

Command-F5

Otključajte i zaključajte modifikator za VoiceOver

VO-;

Otvori VoiceOver uslužni program

VO-F8

Pokreni pomoć za tipkovnicu

VO-K

Otvori izbornik Pomoć za VoiceOver

VO-H

Otvori Brzo pokretanje opcije VoiceOver

VO-Command-F8

Otvori online pomoć za VoiceOver

VO-?

Čitaj pomoćni opis za trenutnu stavku

VO-Shift-H

Čitaj natuknicu za VoiceOver za trenutnu stavku

VO-Shift-N

Otvori izbornik Naredbe

VO-H-H

Otvaranje izbornika Pronađi naredbe

VO-Shift-F

Zatvori izbornik ili rotor, zaustavi postupak ili izađi iz trenutačnog načina rada

Escape ili Fn-Tab

Uputi VoiceOver da ignorira sljedeću pritisnutu tipku ili kombinaciju tipki

VO-Tab

Otvori rotor Rječitost

VO-V

Zatim odaberite postavku pritiskom na tipku Strelica ulijevo ili Strelica udesno. Razinu te postavke možete promijeniti pritiskom na tipku strelice prema gore ili strelice prema dolje.

Povećaj uvećanje stavke u kursoru za VoiceOver

VO-}

Smanji uvećanje stavke u kursoru za VoiceOver

VO-{

Privremeno sakrij ili prikaži kursor za VoceOver i titl ili prozore brajice

VO-Command-F11

Sakrij ili prikaži samo prozor s titlovima

VO-Command-F10

Promijeni veličinu prozora s titlovima ili ga premjesti

VO-Shift-F10

Za kruženje kroz postupke još jednom pritisnite istu kombinaciju tipki. Zatim upotrijebite tipke sa strelicama za promjenu veličine ili premještanje prozora.

Sakrij ili prikaži samo prozor s brajicom

VO-Command-F9

Promijeni veličinu prozora s brajicom ili ga premjesti

VO-Shift-F9

Za kruženje kroz postupke još jednom pritisnite istu kombinaciju tipki. Zatim upotrijebite tipke sa strelicama za promjenu veličine ili premještanje prozora.

Vizualni sadržaj pločice (zatamnjenje zaslona, isticanje titla ili prozora brajice i prikaz stavke u kursoru za VoiceOver na sredini zaslona).

VO-F10

Ponovno pritisnite za povratak u normalni prikaz.

Omogući ili onemogući dodjeljivača naredbi za brojčanu tipkovnicu

VO-Clear

Omogući ili onemogući dodjeljivača naredbi za tipkovnicu

VO-Shift-K

Omogući ili onemogući Dodjeljivača naredbi za površinu osjetljivu na dodir

Pritisnite tipke za VO (Control i Option) i rotirajte dva prsta u smjeru kazaljke na satu (omogući) ili u suprotnom smjeru (onemogući)

Uključenje ili isključenje sjenila zaslona

VO-Shift-F11

Listanje kroz postavke za govor (kao što je glas, brzina ili visina tona) u rotoru

VO-Command-Shift-Strelica udesno ili Strelica ulijevo

Povećajte ili smanjite trenutačne postavke govora (kao što je glas, brzina ili visina tona) u rotoru

VO-Command-strelica prema gore ili strelica prema dolje