Dijaloški okvir Spremi s izbornikom Format na dnu.

Konvertiranje dokumenata bogatog teksta u druge formate

U aplikaciji TextEdit možete otvarati i uređivati dokumente bogatog teksta izrađene u drugim aplikacijama za obradu teksta, uključujući Microsoft Word i Open Office. Dokumente možete spremiti i u drugom formatu, kako bi bili kompatibilni s drugim aplikacijama.

Kako otvarati, uređivati i konvertirati dokumente

HTML datoteka u modu uređivanja koda.

Izrada i uređivanje HTML dokumenata

Nije vam potrebna posebna aplikacija da pišete ili uređujete HTML kôd, jednostavno upotrebljavajte TextEdit. Možete prikazati HTML dokumente onako kako se prikazuju u pregledniku ili upotrijebite TextEdit za uređivanje koda.

Kako izraditi ili urediti HTML kod

Slika sa srcem koje je na nju nacrtano pomoću alata za obilježavanje.

Obilježavanje slika

Možete pisati ili crtati na slikama u svojim tekstualnim datotekama pomoću alata u Alatnoj traci za označavanje.

Kako obilježiti slike

Za istraživanje uputa za uporabu aplikacije TextEdit kliknite Kazalo sadržaja na vrhu stranice ili unesite riječ ili frazu u polje za pretraživanje.

Korisno?
Ograničenje broja znakova: 250
Maksimalno ograničenje znakova je 250.
Hvala vam na komentarima.