Što je prečac?

Prečac je brz način obavljanja jednog ili više zadataka s pomoću aplikacija. Aplikacija Prečaci omogućava izradu vlastitih prečaca s više koraka. Primjerice, izradite prečac “Vrijeme surfanja” koji će zabilježiti izvješće o surfanju, dati procijenjeno vrijeme dolaska na plažu i pokrenuti vašu reprodukcijsku listu za surfanje.

Saznajte kako prečaci funkcioniraju

Što je to radnja?

Prečac se sastoji od radnji koje formiraju jedan korak u zadatku. Kombinirajte radnje kako biste izradili prečace koji komuniciraju s aplikacijama i sadržajem na vašim Apple uređajima, kao i sa sadržajem i uslugama na internetu. Svaki prečac sastoji se od jedne ili više radnji.

Saznajte više o radnjama

Importiranje tijekova rada Automatora, automatski

Jednostavno importirajte trenutačne tijekove rada Automatora povlačenjem i ispuštanjem. Vaši tijekovi rada postaju kolekcija prečaca, spremnih za pokretanje.

Konvertiranje tijekova rada Automatora u prečace

Gdje mogu pronaći prečace?

Galerija sadrži pohranjenu kolekciju kreativnih i korisnih prečaca. Istražite Galeriju i provjerite mogućnosti prečaca te vidite kako se izrađuju. Kad pronađete prečac Galerije koji vam se sviđa, dodajte ga kolekciji prečaca i prilagodite ga svojim potrebama.

Istražite Galeriju

Za pretraživanje uputa za uporabu Prečaca kliknite Kazalo sadržaja na vrhu stranice.

Nisu sve aplikacije, usluge i sadržaj prikazani u uputama za uporabu dostupni u svim državama ili regijama.
Korisno?
Ograničenje broja znakova: 250
Maksimalno ograničenje znakova je 250.
Hvala vam na komentarima.