Zaslon aplikacije Music Memos

Music Memos

Music Memos omogućuje autorima pjesama snimanje, organiziranje, uređivanje i dijeljenje njihovih glazbenih ideja.

Snimka se prebacuje u Diktafon. Od 1. ožujka 2021. aplikacija Music Memos više neće biti dostupna novim korisnicima. Nakon toga još uvijek možete koristiti Music Memos, ali više neće biti daljnjih ažuriranja.

Saznajte više (https://support.apple.com/hr-hr/HT211824).

Korisno?
Ograničenje broja znakova: 250
Maksimalno ograničenje znakova je 250.
Hvala vam na komentarima.