Četiri jedinice u APFS spremniku u rubnom stupcu Uslužnog programa diska.

Neka macOS upravlja prostorom između nekoliko jedinica

Sustavom datoteka Apple File System (APFS) uvedenim u macOS-u 10.13 možete lako dodati i obrisati jedinice na svojim uređajima za pohranu. Jedinice formatirane na APFS automatski rastu i smanjuju se — nikada ne trebate ponovno particionirati uređaj za pohranu.

Kako dodati jedinicu u APFS spremnik

Opcija APFS (kriptirano) u izborniku Format.

Održavanje sigurnosti vanjskih uređaja za pohranu

Kada dobijete novi flash pogon ili drugi uređaj za pohranu, formatirajte ga kao APFS i kriptirajte lozinkom radi zaštite sadržaja.

Kako kriptirati i zaštititi uređaj za pohranu lozinkom

Dijaloški okvir Prva pomoć u alatnoj traci Uslužni program diska.

Provjera diska

Ako imate problema s diskom, Uslužni program diska može provjeriti disk i popraviti utvrđene probleme.

Kako popraviti disk

Za pretraživanje uputa za uporabu Uslužnog programa diska kliknite Kazalo sadržaja na vrhu stranice.

Korisno?
Ograničenje broja znakova: 250
Maksimalno ograničenje znakova je 250.
Hvala vam na komentarima.