Upute za uporabu Uslužnog programa diska

za sustav macOS Mojave

Četiri jedinice u APFS spremniku u rubnom stupcu Uslužnog programa diska.

Neka macOS upravlja prostorom između nekoliko jedinica

Sustavom datoteka Apple File System (APFS) uvedenim u macOS-u 10.13 možete lako dodati i obrisati jedinice na svojim SSD diskovima. Jedinice formatirane na APFS automatski rastu i smanjuju se - nikada ne trebate ponovno particionirati SSD disk.

Kako dodati jedinicu u APFS spremnik

Opcija APFS (kriptirano) u izborniku Format.

Održavanje sigurnosti vanjskih uređaja za pohranu

Kada dobijete novi flash pogon, formatirajte ga kao APFS i kriptirajte lozinkom radi zaštite sadržaja.

Kako zaštititi disk lozinkom

Dijaloški okvir Prva pomoć u alatnoj traci Uslužni program diska.

Provjera diska

Ako imate problema s diskom, Uslužni program diska može provjeriti disk i popraviti utvrđene probleme.

Kako popraviti disk

Za pretraživanje uputa za uporabu Uslužnog programa diska kliknite Kazalo sadržaja na vrhu stranice.