Prozor za dodavanje internetskih računa u aplikaciju Kontakti.

Prikupljanje kontakata sa svih vaših računa

Ako kontakte držite u drugim internetskim računima kao što su iCloud, Google ili Yahoo, svim kontaktima možete pristupiti u aplikaciji Kontakti.

Kako dodavati kontakte s drugih internetskih računa

Prozor za dodavanje pametne grupe, s grupom pod nazivom Književni klub koja sadrži kontakte kojima u polju Bilješke piše riječ "knjiga".

Automatska izrada grupa

Izradite pametne grupe identificiranjem nečega što neki od vaših kontakata imaju zajedničko. Primjerice, možete izraditi pametnu grupu pod nazivom Književni klub koja sadrži sve kontakte kojima u njihovoj kartici u polju Bilješke piše "knjiga".

Kako izraditi pametne grupe

Prozor Kontakti s tipkom Mapa odmah do adrese ulice.

Prikaz na karti

Želite li vidjeti gdje živi netko od vaših kontakata? Možete otvoriti kartu izravno u aplikaciji Kontakti.

Kako prikazati adresu kontakta na karti

Za istraživanje uputa za uporabu aplikacije Kontakti kliknite Kazalo sadržaja na vrhu stranice ili unesite riječ ili frazu u polje za pretraživanje.

Korisno?
Ograničenje broja znakova: 250
Maksimalno ograničenje znakova je 250.
Hvala vam na komentarima.