Podrška za pristupačnost na Mac računalu

Sve teme, resursi i mogućnosti kontaktiranja koje su vam potrebne za značajke pristupačnosti na Mac računalu.

Upute za kontrolu prekidača i tipkovnicu sa značajkama pristupačnosti

Kontrola prekidača i tipkovnica sa značajkama pristupačnosti omogućuju korištenje prilagodljivih uređaja (primjerice prekidača i joysticka) ili tehnologije za praćenje očiju odnosno glave radi interakcije sa stavkama na zaslonu i upravljanje Mac računalom.

Istaknute teme

Resursi