Zatvaranje aplikacije na iPad uređaju

Ako aplikacija ne odgovara ili ako izgleda smrznuto, možete je zatvoriti i zatim ponovno otvoriti.

Kako zatvoriti aplikaciju

Zaslon iPad uređaja s prikazom načina zatvaranja aplikacije

Aplikaciju biste trebali zatvoriti samo ako ne odgovara. Da biste zatvorili aplikaciju na iPad uređaju, slijedite ove korake:

  1. Na početnom zaslonu prstom prijeđite prema gore s dna zaslona i zastanite na sredini zaslona.
  2. Prstom prijeđite ulijevo ili udesno da biste pronašli aplikaciju koju želite zatvoriti.  
  3. Na pregledu aplikacije prstom prijeđite prema gore da biste je zatvorili. 

Saznajte kako možete zatvoriti aplikaciju na iPhone ili iPod touch uređaju.

Datum objave: