Informacije o upravljanju zdravljem baterije na Mac prijenosnicima

Mac prijenosna računala s Appleovim čipom koriste značajku upravljanja zdravljem baterije, a to je značajka osmišljena kako bi produžila vijek trajanja baterije računala.

Ovaj članak odnosi se samo na Mac računala s Appleovim čipom.

Detaljnije o litij-ionskoj bateriji na prijenosnom računalu Mac

Za baterije u prijenosnim računalima Mac koristi se litij-ionska tehnologija. Litij-ionske baterije brzo se pune, dugo traju i trenutno su najbolja tehnologija za napajanje računala.

Sve punjive baterije potrošne su komponente koje starenjem postaju manje učinkovite – a na njihovo starenje ne utječe samo vrijeme. Trajanje baterije ovisi o njenoj kemijskoj starosti, na koju utječu faktori kao što su temperature do kojih se zagrijavala i obrasci punjenja. Kako baterija prijenosnog računala kemijski stari, smanjuje se njen kapacitet punjenja.

Uz ove savjete za produljenje performansi baterije na najbolji ćete način iskoristiti sve svoje Apple uređaje. A uz upravljanje zdravljem baterije vaše prijenosno računalo Mac moći će još bolje optimizirati bateriju.

Maksimalni kapacitet baterije

Maksimalni kapacitet baterije mjera je kapaciteta baterije uređaja u odnosu na kada je bila nova. Baterija će imati niži kapacitet budući da kemijska svojstva baterije stare, što može rezultirati manjim brojem sati upotrebe između punjenja. Ovisno o vremenu koje je prošlo između proizvodnje vašeg računala i trenutka kada ste ga počeli upotrebljavati, kapacitet baterije može biti nešto manji od 100 %.

Uobičajena baterija dizajnirana je tako da zadržava do 80 % izvornog kapaciteta kao svoj maksimalan broj ciklusa prilikom rada u normalnim uvjetima. Jednogodišnje jamstvo uključuje pokriće za servis neispravne baterije. Kada jamstvo istekne, Apple nudi servis baterije uz naknadu.

Kako upravljanje zdravljem baterije pomaže

Značajka Upravljanje zdravljem baterije dizajnirana je kako bi produžila vijek trajanja vaše baterije na način da usporava njezino kemijsko starenje. Značajka to postiže praćenjem temperatura do kojih se baterija zagrijava i obrazaca punjenja.

Na temelju podataka koje prikupi, upravljanje zdravljem baterije može privremeno smanjiti maksimalni kapacitet punjenja vaše baterije. To se odvija po potrebi kako bi se osiguralo da se baterija puni do razine koja je optimalna za vaše korištenje – čime se umanjuje istrošenost baterije i usporava njeno kemijsko starenje.

Dodatne informacije

Ako smatrate da vaša baterija ne traje onoliko koliko bi trebala, saznajte više o servisu Mac prijenosnog računala.

Datum objave: