Utvrđivanje broja ciklusa punjenja baterije za Mac prijenosna računala

Saznajte kako odrediti broj ciklusa baterije za Mac prijenosno računalo.

Više o ciklusima baterije

Kada se koristite Mac prijenosnim računalom, baterija prolazi kroz više ciklusa punjenja. Ciklus punjenja događa se kada potrošite svu snagu baterije, ali nije nužno riječ o samo jednom punjenju.

Primjerice, kroz dan možete potrošiti polovinu punjenja baterije svog prijenosnog računala i potom je napuniti do kraja. A kad biste istu stvar učinili i sljedeći dan, to bi se računalo kao jedan ciklus punjenja, a ne kao dva. U tom slučaju dovršetak ciklusa punjenja može potrajati nekoliko dana.

Baterije imaju ograničen broj ciklusa punjenja prije očekivanog smanjenja performansi. Kada dosegnete taj broj ciklusa, preporučuje se zamijeniti bateriju radi održavanja performansi. Bateriju možete upotrebljavati nakon što dosegne maksimalan broj ciklusa, ali možda ćete primijetiti da vam baterija kraće traje. 

Ako znate koliko baterija ima ciklusa punjenja i koliko ih je preostalo, znat ćete kada treba zamijeniti bateriju. Vaša baterija dizajnirana je tako da zadržava do 80 % izvornog kapaciteta punjenja kao svoj maksimalan broj ciklusa. Kako bi performanse bile što bolje, bateriju zamijenite kada dosegne maksimalan broj ciklusa.  

Slijedite korake u nastavku da biste pristupili informacijama o bateriji za Mac prijenosno računalo, uključujući informacije o broju ciklusa:

  1. Držite pritisnutu tipku Option i kliknite Apple izbornik , a zatim odaberite Informacije o sustavu.
  2. U odjeljku Hardver u prozoru Informacije o sustavu odaberite Napajanje. Trenutačni broj ciklusa naveden je u odjeljku Informacije o bateriji.
    Prozor s informacijama o sustavu MacBook Pro s označenim brojem ciklusa punjenja baterije

Identifikacija računala

Ograničenja broja ciklusa punjenja različito je i ovisi o modelu Mac računala. Za pomoć pri identificiranju Mac prijenosnog računala upotrijebite stranicu s tehničkim specifikacijama ili sljedeće članke: 

Saznajte broj ciklusa punjenja svoje baterije

U tablici u nastavku pronađite ograničenje broja ciklusa za bateriju svojeg računala. Baterija se smatra istrošenom kada dosegne određenu graničnu vrijednost.

Računalo Maksimalan broj ciklusa
MacBook
MacBook (Retina, 12-inčni, 2017.)
MacBook (Retina zaslon, 12-inčni, početak 2016.)
MacBook (Retina zaslon, 12-inčni, početak 2015.)
MacBook (13-inčni, sredina 2010.)
MacBook (13-inčni, kraj 2009.)
1000
MacBook (13-inčni, aluminijski, kraj 2008.) 500
MacBook (sredina 2009.)
MacBook (početak 2009.)
MacBook (kraj 2008.)
MacBook (početak 2008.)
MacBook (kraj 2007.)
MacBook (sredina 2007.)
MacBook (kraj 2006.)
MacBook (13-inčni)
300
MacBook Pro
MacBook Pro (14-inčni, 2021.)
MacBook Pro (16-inčni, 2021.)
MacBook Pro (13-inčni, M1, 2020.)
MacBook Pro (13-inčni, 2020., s dva Thunderbolt 3 ulaza)
MacBook Pro (13-inčni, 2020., s četiri Thunderbolt 3 priključka)
MacBook Pro (16-inčni, 2019.)
MacBook Pro (15-inčni, 2019.)
MacBook Pro (13-inčni, 2019., s četiri Thunderbolt 3 priključka)
MacBook Pro (13-inčni, 2019., s dva Thunderbolt 3 priključka)
MacBook Pro (15-inčni, 2018.)
MacBook Pro (13-inčni, 2018., s četiri Thunderbolt 3 priključka)
MacBook Pro (15-inčni, 2017.)
MacBook Pro (13-inčni, 2017., s četiri Thunderbolt 3 priključka)
MacBook Pro (13-inčni, 2017., s dva Thunderbolt 3 priključka)
MacBook Pro (15-inčni, 2016.)
MacBook Pro (13-inčni, 2016., s četiri Thunderbolt 3 ulaza)
MacBook Pro (13-inčni, 2016., s dva Thunderbolt 3 priključka)
MacBook Pro (Retina zaslon, 13-inčni, početak 2015.)
MacBook Pro (Retina zaslon, 13-inčni, sredina 2014.)
MacBook Pro (Retina zaslon, 13-inčni, kraj 2013.)
MacBook Pro (Retina zaslon, 13-inčni, početak 2013.)
MacBook Pro (Retina zaslon, 13-inčni, kraj 2012.)
MacBook Pro (13-inčni, sredina 2012.)
MacBook Pro (13-inčni, kraj 2011.)
MacBook Pro (13-inčni, početak 2011.)
MacBook Pro (13-inčni, sredina 2010.)
MacBook Pro (13-inčni, sredina 2009.)
MacBook Pro (Retina zaslon, 15-inčni, sredina 2015.)
MacBook Pro (Retina zaslon, 15-inčni, sredina 2014.)
MacBook Pro (Retina zaslon, 15-inčni, kraj 2013.)
MacBook Pro (Retina zaslon, 15-inčni, početak 2013.)
MacBook Pro (Retina zaslon, sredina 2012.)
MacBook Pro (15-inčni, sredina 2012.)
MacBook Pro (15-inčni, kraj 2011.)
MacBook Pro (15-inčni, početak 2011.)
MacBook Pro (15-inčni, sredina 2010.)
MacBook Pro (15-inčni, 2,53 GHz, sredina 2009.)
MacBook Pro (15-inčni, sredina 2009.)
MacBook Pro (17-inčni, kraj 2011.)
MacBook Pro (17-inčni, početak 2011.)
MacBook Pro (17-inčni, sredina 2010.)
MacBook Pro (17-inčni, sredina 2009.)
MacBook Pro (17-inčni, početak 2009.)
1000
MacBook Pro (15-inčni, kraj 2008.) 500
MacBook Pro (15-inčni, početak 2008.)
MacBook Pro (15-inčni, 2,4/2,2 GHz)
MacBook Pro (15-inčni, Core 2 Duo)
MacBook Pro (15-inčni, sjajni)
MacBook Pro (15-inčni)
MacBook Pro (17-inčni, kraj 2008.)
MacBook Pro (17-inčni, početak 2008.)
MacBook Pro (17-inčni, 2,4 GHz)
MacBook Pro (17-inčni, Core 2 Duo)
MacBook Pro (17-inčni)
300
MacBook Air
MacBook Air (M1, 2020.)
MacBook Air (Retina zaslon, 13-inčni, 2020.)
MacBook Air (Retina zaslon, 13-inčni, 2019.)
MacBook Air (Retina, 13-inčni, 2018.)
MacBook Air (13-inčni, 2017.)
MacBook Air (11-inčni, početak 2015.)
MacBook Air (11-inčni, početak 2014.)
MacBook Air (11-inčni, sredina 2013.)
MacBook Air (11-inčni, sredina 2012.)
MacBook Air (11-inčni, sredina 2011.)
MacBook Air (11-inčni, kraj 2010.)
MacBook Air (13-inčni, početak 2015.)
MacBook Air (13-inčni, početak 2014.)
MacBook Air (13-inčni, sredina 2013.)
MacBook Air (13-inčni, sredina 2012.)
MacBook Air (13-inčni, sredina 2011.)
MacBook Air (13-inčni, kraj 2010.)
1000
MacBook Air (sredina 2009.) 500
MacBook Air (kraj 2008.)
MacBook Air
300

Dodatne informacije

Više informacija o baterijama za Apple prijenosno računalo potražite u sljedećim člancima.

Datum objave: