Saznajte kakav je ciklus baterije za Mac prijenosna računala

Saznajte kako odrediti broj ciklusa baterije za Mac prijenosno računalo.

Više o ciklusima baterije

Kada upotrebljavate Mac prijenosno računalo njegova baterija prolazi kroz cikluse punjenja. Ciklus punjenja događa se kada potrošite svu snagu baterije, ali nije nužno riječ o samo jednom punjenju.

Na primjer, ako u jednom danu potrošite pola baterije na prijenosnom računalu, a zatim ga napunite do kraja. Ako istu stvar učinite i sutradan, to se broji kao jedan ciklus punjenja, a ne dva. Na taj način, ponekad prođe i nekoliko dana do završetka jednog ciklusa.

Baterije imaju ograničenu količinu ciklusa punjenja prije nego što se očekuje da će im oslabiti performanse. Kada dosegnete taj broj ciklusa, preporučuje se zamijeniti bateriju radi održavanja performansi. Bateriju možete upotrebljavati nakon što dosegne maksimalan broj ciklusa, ali možda ćete primijetiti da vam baterija kraće traje. 

Ako znate koliko baterija ima ciklusa punjenja i koliko ih je preostalo, znat ćete kada treba zamijeniti bateriju. Kako bi performanse bile što bolje, bateriju zamijenite kada dosegne maksimalan broj ciklusa. 

Slijedite korake u nastavku da biste pristupili informacijama o bateriji za Mac prijenosno računalo, uključujući informacije o broju ciklusa:

  1. Držite tipku Opcije i kliknite Apple  izbornik. Odaberite Informacije sustava.
  2. U odjeljku Hardver u prozoru Informacije o sustavu odaberite Napajanje. Trenutačni broj ciklusa naveden je u odjeljku Informacije o bateriji.

Traženje računala

Ograničenje broja ciklusa razlikuje se ovisno o modelima Mac računala. Kako biste lakše prepoznali koje Mac prijenosno računalo imate upotrijebite stranicu s tehničkim specifikacijama ili ove članke: 

Ograničenje broja ciklusa

U tablici u nastavku pronađite ograničenje broja ciklusa za bateriju svojeg računala. Smatra se da je baterija potrošena nakon što dosegne to ograničenje.

Računalo Maksimalan broj ciklusa
MacBook
MacBook (Retina, 12-inčni, 2017.)
MacBook (Retina zaslon, 12-inčni, početak 2016.)
MacBook (Retina zaslon, 12-inčni, početak 2015.)
MacBook (13-inčni, sredina 2010.)
MacBook (13-inčni, kraj 2009.)
1000
MacBook (13-inčni, aluminijski, kraj 2008.) 500
MacBook (sredina 2009.)
MacBook (početak 2009.)
MacBook (kraj 2008.)
MacBook (početak 2008.)
MacBook (kraj 2007.)
MacBook (sredina 2007.)
MacBook (kraj 2006.)
MacBook (13-inčni)
300
MacBook Pro
MacBook Pro (13-inčni, 2020., s dva Thunderbolt 3 ulaza)
MacBook Pro (13-inčni, 2020., s četiri Thunderbolt 3 ulaza)
MacBook Pro (16-inčni, 2019.)
MacBook Pro (15-inčni, 2019.)
MacBook Pro (13-inčni, 2019., s četiri Thunderbolt 3 ulaza)
MacBook Pro (13-inčni, 2019., s dva Thunderbolt 3 ulaza)
MacBook Pro (15-inčni, 2018.)
MacBook Pro (13-inčni, 2018., s četiri Thunderbolt 3 ulaza)
MacBook Pro (15-inčni, 2017.)
MacBook Pro (13-inčni, 2017., s četiri Thunderbolt 3 ulaza)
MacBook Pro (13-inčni, 2017., s dva Thunderbolt 3 ulaza)
MacBook Pro (15-inčni, 2016.)
MacBook Pro (13-inčni, 2016., s četiri Thunderbolt 3 ulaza)
MacBook Pro (13-inčni, 2016., s dva Thunderbolt 3 ulaza)
MacBook Pro (Retina zaslon, 13-inčni, početak 2015.)
MacBook Pro (Retina zaslon, 13-inčni, sredina 2014.)
MacBook Pro (Retina zaslon, 13-inčni, kraj 2013.)
MacBook Pro (Retina zaslon, 13-inčni, početak 2013.)
MacBook Pro (Retina zaslon, 13-inčni, kraj 2012.)
MacBook Pro (13-inčni, sredina 2012.)
MacBook Pro (13-inčni, kraj 2011.)
MacBook Pro (13-inčni, početak 2011.)
MacBook Pro (13-inčni, sredina 2010.)
MacBook Pro (13-inčni, sredina 2009.)
MacBook Pro (Retina zaslon, 15-inčni, sredina 2015.)
MacBook Pro (Retina zaslon, 15-inčni, sredina 2014.)
MacBook Pro (Retina zaslon, 15-inčni, kraj 2013.)
MacBook Pro (Retina zaslon, 15-inčni, početak 2013.)
MacBook Pro (Retina zaslon, sredina 2012.)
MacBook Pro (15-inčni, sredina 2012.)
MacBook Pro (15-inčni, kraj 2011.)
MacBook Pro (15-inčni, početak 2011.)
MacBook Pro (15-inčni, sredina 2010.)
MacBook Pro (15-inčni, 2,53 GHz, sredina 2009.)
MacBook Pro (15-inčni, sredina 2009.)
MacBook Pro (17-inčni, kraj 2011.)
MacBook Pro (17-inčni, početak 2011.)
MacBook Pro (17-inčni, sredina 2010.)
MacBook Pro (17-inčni, sredina 2009.)
MacBook Pro (17-inčni, početak 2009.)
1000
MacBook Pro (15-inčni, kraj 2008.) 500
MacBook Pro (15-inčni, početak 2008.)
MacBook Pro (15-inčni, 2,4/2,2 GHz)
MacBook Pro (15-inčni, Core 2 Duo)
MacBook Pro (15-inčni, sjajni)
MacBook Pro (15-inčni)
MacBook Pro (17-inčni, kraj 2008.)
MacBook Pro (17-inčni, početak 2008.)
MacBook Pro (17-inčni, 2,4 GHz)
MacBook Pro (17-inčni, Core 2 Duo)
MacBook Pro (17-inčni)
300
MacBook Air
MacBook Air (Retina zaslon, 13-inčni, 2020.)
MacBook Air (Retina zaslon, 13-inčni, 2019.)
MacBook Air (Retina, 13-inčni, 2018.).
MacBook Air (13-inčni, 2017.)
MacBook Air (11-inčni, početak 2015.)
MacBook Air (11-inčni, početak 2014.)
MacBook Air (11-inčni, sredina 2013.)
MacBook Air (11-inčni, sredina 2012.)
MacBook Air (11-inčni, sredina 2011.)
MacBook Air (11-inčni, kraj 2010.)
MacBook Air (13-inčni, početak 2015.)
MacBook Air (13-inčni, početak 2014.)
MacBook Air (13-inčni, sredina 2013.)
MacBook Air (13-inčni, sredina 2012.)
MacBook Air (13-inčni, sredina 2011.)
MacBook Air (13-inčni, kraj 2010.)
1000
MacBook Air (sredina 2009.) 500
MacBook Air (kraj 2008.)
MacBook Air
300

Dodatne informacije

Više informacija o baterijama za Apple prijenosno računalo potražite u sljedećim člancima.

Datum objave: